Peter Noordanus (burgemeester Tiburg)

“Als lokaal chauvinist noem ik Vossenberg II, een nieuw Tilburgs logistiek bedrijventerrein. Per water, weg en spoor te bereiken. Grote kavels. Drie jaar geleden begonnen we met uitgeven, het is nu uitverkocht. Bijvoorbeeld een bedrijf als Tesla zit hier ook vanwege de synchromodaliteit. Dat zegt ook iets over de kwalitatieve vraag en de behoefte daaraan. De High Tech Campus in Eindhoven is voor totaal andere bedrijvigheid zo’n zelfde tophit. Open innovatie, kennisinstellingen, volop ruimte voor starters en een aantal dragende bedrijven. Dat is ook niet verkeerd. Twee verschillende voorbeelden die precies laten zien wat ik bedoel. Focus op de veelsoortige kwalitatieve vraag in plaats van hectares. Dat levert banengroei op, en economische groei.”
 


Hans Biesheuvel (ONL)

“Bedrijven zoeken steeds meer en vaker naar mogelijkheden om in open innovatie samen te werken. Dat leidt tot prachtige parken. Bijvoorbeeld in Oss. Daar gaf Organon aan te vertrekken. Op dat voormalige terrein zitten inmiddels ongeveer 50 bedrijven die actief kennis en middelen delen. Ze vullen elkaar aan en vormen een ecosysteem. Hier komen echt mooie projecten van de grond. Gemeente, provincie en BOM hebben dat in zeer nauwe samenwerking gerealiseerd. Op het terrein zijn aanpassingen gepleegd en er zijn flexibele voorwaarden geschapen – denk bijvoorbeeld aan kortlopende huurcontracten - om te kunnen starten en groeien. De bedrijven maken onder meer gezamenlijk gebruik van R&D-faciliteiten. Daar gebeurt van alles. Er wordt met name ingespeeld op de ontwikkeling op het gebied van Life Science en Technology. Het ontstaan, de groei en de activiteiten op dit park vind ik fantastisch. Wat mij betreft volgen er nog veel meer van dit soort initiatieven.”
 


Jack Kranenburg (Agriport A7)

“Dan noem ik het HEMbrug in Zaandam. Op dit inmiddels voormalige defensieterrein werd munitie geproduceerd. Nu wordt het stap voor stap ontwikkeld tot een prachtig en bloeiend bedrijventerrein. Er zitten vooral creatieve en innovatieve bedrijven. Ze vestigen zich in de prachtige monumenten op het terrein. De huren worden in eerste instantie laag geprijsd in de markt gezet. Dat zorgt ervoor dat de drempel om te huren een stuk lager is. Naarmate het zich verder ontwikkelt, gaat het meer bruisen en kan de prijs wat omhoog. Economisch gezien een geslaagd project. Van een vervuild terrein dat als een molensteen om de nek van de gemeente hing, naar een succesvol bedrijventerrein. Me dunkt, een mooi voorbeeld met een grote aantrekkingskracht in de regio.”
 


Michiel Scheffer (gedeputeerde economie Gelderland)

“Ik vind NovioTech Campus in Nijmegen bijzonder. Ontstaan vanuit de oude Philipsfabrieken, direct naast het nieuwe station Goffert. De gebouwen zijn perfect voor de huidige bestemming. Er zitten nu vooral bedrijven die zich bezig houden met Life Science, Health, Tech en combinaties daarvan. Je vindt er plekken om elkaar te ontmoeten, te vergaderen, horeca; allemaal gezamenlijk te gebruiken. Er zit een incubator (Rockstart) die bedrijven helpt bij het starten én doorgroeien. NovioTech Campus is dé broedplaats voor startups in Gelderland. NXP-semiconductors zit samen met RadboudUMC als trekker op het terrein. Het is een compact gebied met bedrijven en ondernemers die veel met elkaar te maken willen hebben, een open innovatieve omgeving. Een bedrijventerrein van de toekomst!”