Ook de centrale ligging en een aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat bieden kansen voor nieuwkomers en gevestigde ondernemers. “We zijn al in gesprek met verschillende bedrijven die belangstelling hebben”, vertelt projectleider Joost Snepvangers. “In september heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld voor het bedrijventerrein. Komend jaar start de aanleg van de infrastructuur. Er komt een nieuwe brug over het Voorns Kanaal als nieuwe hoofdontsluiting voor het bedrijventerrein. Zo kan men snel richting Rotterdam-Rijnmond, de A15 naar Gorinchem-Nijmegen, of de N57 naar Zeeland of de Maasvlakte.”

Van alle markten thuis

Met de uitbreiding komt 55 hectare netto uitgeefbare grond beschikbaar. Snepvangers: “Bij de inrichting zorgen we voor een milieuvriendelijke landschappelijke inpassing, met groene randen en water. Op vier plaatsen komen speciale elementen. De hoofdstructuur staat vast, de kavels nog niet.”
Elk type onderneming is welkom. “Net als op het huidige bedrijventerrein zijn we niet gericht op één thema”, verklaart de projectleider. “Er is plek voor kleine, startende of bestaande bedrijven en voor grotere ondernemingen die willen uitbreiden en fors meer ruimte nodig hebben. Het wordt een gemengd bedrijventerrein, waarmee we als gemeente willen uitstralen dat we van alle markten thuis zijn.”

Spin-off haven

Wethouder Peter Hofman van Economische Zaken en Werkgelegenheid geeft aan dat er grote behoefte is aan nieuwe bedrijventerreinen in de regio. “De totale marktvraag is groter dan onze uitbreiding, mede door een enorme spin-off van de haven met het Europoort-Botlekgebied en nu ook de Tweede Maasvlakte.”
Voor de gemeente Hellevoetsluis brengt het extra bedrijventerrein nieuwe werkgelegenheid, ook voor de huidige bewoners van de voormalige groeikern. “We hebben hier fantastische voorzieningen voor elkaar gekregen. Er is een groot winkelcentrum, scholen, een theater, een jachthaven, en natuurlijk de oude vesting die in volle glorie is hersteld. Met pareltjes zoals ons prachtig gemeentehuis, het historische Droogdok, de verdedigingswerken en gezellige cafés en restaurantjes.”
Toerisme is altijd al een belangrijke motor geweest voor de lokale economie, maar de komende jaren wil Hellevoetsluis extra inzetten op de vrijetijds economie. Van oudsher heeft Hellevoetsluis een rijk verenigingsleven en door de ligging aan het Haringvliet ziet de wethouder kansen om met name de watersport een nieuwe impuls te geven. In het schone vaarwater worden de komende tijd  nieuwe vissoorten uitgezet voor een rijkere en gevarieerde natuur.

Strand en jachthaven

Hofman noemt ook het strand als belangrijke pleisterplaats, aan de randen van Voorne-Putten en zelfs tot bij de vesting. “Onze gemeente ligt aan de zuidkant van het eiland, dus beter kan niet, en we hebben zelfs een binnenstrand. Verder krijgen we hier in het zomerseizoen veel toeristen, voor wie we ook rondvaarten kunnen organiseren. De jachthaven was vroeger vooral een stalling voor boten, maar het idee is om er meer een attractie van te maken; een ‘sfeerhaven’, zoals de Veerhaven in Rotterdam. Er zullen bijvoorbeeld bijzondere historische zeilschepen aanleggen. Aan de museumkade in de vesting hebben drie historische museumschepen een plek gekregen, waaronder De Buffel.”

De wethouder benadrukt dat Hellevoetsluis ondanks de ambitieuze plannen voor de vrijetijdseconomie eerst en vooral inzet op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. “We willen meer arbeidsplaatsen voor onze inwoners. Door nieuwe wegen en oeververbindingen zijn er weliswaar steeds minder files, maar de meeste mensen hebben toch liever werk dichtbij huis. Dat is ook een prettig gegeven voor de bedrijven die zich hier willen vestigen: onze gemeente heeft potentiële arbeidskrachten.”

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

Voor personeel dat van verder komt heeft de gemeente een aantrekkelijk leefklimaat. Forenzen vinden in Hellevoetsluis verschillende mogelijkheden om te recreëren of een gezellige maaltijd te nuttigen na werktijd of tijdens de lunchpauze. Hofman: “En voor wie hier wil komen wonen hebben we een sterke koopmarkt met veel eengezinswoningen.”

De gemeente Hellevoetsluis wil graag samenwerken met ondernemers bij het realiseren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. “Er is een Economische Raad die ons adviseert”, legt de wethouder uit. “Verder is er de Vereniging van Hellevoetse Ondernemers. We onderhouden daarnaast een goede relatie met het Havenbedrijf Rotterdam. Ook via andere kanalen proberen we verbindingen te leggen voor beter onderwijs en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Er is bijvoorbeeld een technasium, waar havo- en vwo-scholieren worden voorbereid op een vervolgstudie of werk in de natuurwetenschappen en de techniek.” 

Focus op kwaliteit

“Wat wij willen bieden aan ondernemers is een totaalpakket”, vult Snepvangers aan. “Was het voorheen vooral hectaren verkopen, nu ligt de focus op kwaliteit. Ondernemers willen meer dan alleen een stuk grond. Ze kijken ook: waar kan ik met mijn medewerkers of relaties een hapje eten, waar is er ruimte om te recreëren, en kunnen we in de omgeving boodschappen doen? Op het nieuwe bedrijventerrein komt ook een facility point van en voor de ondernemers, waar ze bijvoorbeeld terecht kunnen voor kopieerwerk en andere ondersteuning en waar voorzieningen zijn om te overnachten.”
Het nu nog agrarische gebied wordt in de loop van komend jaar bouwrijp gemaakt. Naar verwachting kunnen eind 2016 de eerste bouwactiviteiten starten. Geïntereseerde partijen kunnen nu al contact opnemen. “Het commerciële traject loopt, de winkel is open”, aldus Snepvangers.