Economische waarde creëren is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid, zo stelt wethouder Nathalie Gouweleeuw. “Gemeente en
ondernemers in Schiedam werken nauw samen voor de verdere ontwikkeling van onze bedrijventerreinen. Iedereen heeft er baat bij als deze hoogwaardig, netjes en veilig zijn. Onze aandacht gaat in het bijzonder uit naar de zogeheten A20-zone. Een gebied dat als een etalage dient voor de aan de snelweg grenzende bedrijventerreinen Spaanse Polder, ’s-Graveland Zuid en de ontwikkellocatie Schieveste. Als goed bereikbare, zichtlocatie biedt het gebied veel kansen voor ondernemers. Wat echter ontbrak, was samenhang om die kansen meer te benutten”, zegt Gouweleeuw, die bedrijventerreinen in haar portefeuille heeft.

Samenwerking

Op basis van suggesties hoe een bedrijventerrein er in een ideaal scenario uitziet en waarin de toegevoegde waarde zit voor ondernemers, ontstond een integraal kwaliteitsplan waaraan ook het bedrijfsleven meeschreef. Inmiddels is dat in uitvoering. De concrete invulling vanuit de gemeente Schiedam bestaat onder meer uit een herinrichting van de openbare ruimte van de bedrijventerreinen Spaanse Polder en ’s-Graveland Zuid, en ontwikkeling van de naastgelegen locatie Schieveste. De gemeente investeert in infrastructuur, mobiliteit en richt het openbaar gebied opnieuw in. Samenwerken met ondernemers is ook gevat in het keurmerk Veilig Ondernemen, waarvoor binnenkort een convenant wordt getekend. “Hierin staan onder meer afspraken over hoe wij gezamenlijk veiligheids- en beheeraspecten borgen.”
“Ondernemers investeren natuurlijk ook in vastgoed. Dat is goed voor het gebied, maar tegelijkertijd moeten die investeringen wel waardevast zijn. Als de omgeving in waarde stijgt, doet een bedrijfspand dat ook. Zo zorgen we samen voor een vitale en aantrekkelijke omgeving waar het prettig ondernemen is.”

Kansen in de A20-zone

De wethouder ziet een scala aan kansen voor ondernemers die vestiging in Schiedam overwegen. Ze noemt de geografische ligging. Er zijn vele uitvalswegen en Schiedam ligt in de nabijheid van een luchthaven, haven en metro- en treinstations. “En middenin de metropoolregio en het Rotterdamse snelwegennetwerk, maar ook precies tussen de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Er is een grootschalige kenniseconomie in de omgeving aanwezig. Daarnaast werkt de aanwezige, gedifferentieerde industrie zelfversterkend.”
Schiedam kent een rijke maakindustrie. De productie van Schiedamse jenever is al sinds jaar en dag bekend. “Ook onze maritieme industrie is belangrijk voor
onze economie. Een belangrijk deel van onze maakindustrie bevindt zich immers in de Spaanse Polder en ‘s-Graveland Zuid. Ondernemers maken vooral technisch hoogwaardige onderdelen die worden toegepast in onze offshore en haven.”

Innovatieve hotspot

“Schiedam is een innovatieve hotspot, maar de samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van bedrijventerreinen rond de A20-zone zie ik ook als innovatief. We streven er – meer dan ooit – samen naar dat zij meer economische waarde krijgen en behouden, en dat ze veilig, aantrekkelijk, bereikbaar en duurzaam zijn met een aansluiting op onderwijs en arbeidsmarkt.”