Ilja Werkhoven

Ilja Werkhoven, Directeur NEVAP

Hedendaagse regelgeving maakt het bijna onmogelijk om maakindustrie te mixen met woningen. En stel dat de businesscase het mogelijk maakt om deze bedrijven te verhuizen, ligt het erg gevoelig in de gemeente. Welke lokale politieke partij wil het verplaatsen van de bedrijven en de daarbij behorende lokale werkgelegenheid als zijn verantwoordelijkheid dragen?

Herstructureren van vastgoed

Gelukkig lukt het ook om daaruit te breken. Herstructureren van bestaand vastgoed blijkt een goede oplossing te zijn voor een aantal problemen tegelijk en juist daarom komt er beweging. Leegstaande panden krijgen nieuwe functies en duurzaamheid en circulariteit zijn vereist in deze tijdsgeest. We zien ook steeds vaker dat businesscases rondkomen, omdat het in de exploitatie mogelijk wordt.

Expertises verschuiven door de keten. Google treedt toe op de vastgoedmarkt. Bouwbedrijven participeren in de exploitatie van restaurants. Via exploitatie zien deze partijen een gat in de markt. Er is niet één recept. Aandacht, doorwroeten van mogelijkheden en visie op verandering zijn daarbij leidend.

Innovatieve mogelijkheden

Zo ontstaan er meer en meer innovatieve mogelijkheden. Verduurzamen levert energiebesparing op. Vergroenen levert verhoogde arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid op. En een goede customer journey verhoogt de consumptie in de horeca. Ook investeren in het gebied verhoogt de waarde van jouw eigen pand. Vanuit een brede visie een businesscase opstellen, vraagt andere manieren van werken. Innovatieve samenwerkingsvormen, transparantie over belangen, diepere samenwerking en investering in de keten. Blending wordt dan geen bleeding voor de één of voor de ander. Blending in een netwerk met diverse bloedgroepen geeft juist voeding en energie om de herstructurering van vastgoed mogelijk te maken.