Voor een toekomstbestendig bedrijventerrein moet gewerkt worden aan een aantal basisvoorwaarden:

Cees-Jan Pen

Cees-Jan Pen

Lector Fontys Hogescholen
'De ondernemende Regio'

1. De locatie

De basis locatiefactoren van het gebied kloppen. Vestigingsgedrag van bedrijven draait nog steeds om ruimte, bereikbaarheid, uitstraling en een duidelijk profiel/segment van het terrein. Langjarige duidelijkheid wat wel en niet is toegestaan, is cruciaal. Winkel en zeker woonfuncties zorgen juist voor onduidelijkheid. Een gemengd bedrijvenprofiel is net als een specifiek profiel zoals logistiek ook een profiel.

2. Schoon, heel en veilig

Zeker tijdens perioden van bezuinigingen, maar helaas zie je dit ook nu nog veel wordt te weinig gedaan aan normaal onderhoud, beheer en handhaving. Lokaal is er helaas te weinig aandacht voor bedrijventerreinen. Dit zorgt voor wantrouwen en treurige uitstraling van gebieden, maar zorgt er ook voor dat veroudering veel te snel toeslaat. Bedrijventerreinen worden zo een wegwerpproduct. Gemeenten staan hiervoor aan de lat.

3. Parkmanagement

Er is professioneel parkmanagement mede gefinancierd door een bedrijvenfonds, er wordt echt samengewerkt en gedeeld. Er is sprake van een collectiviteitsgevoel waarbij bedrijven zelf verantwoordelijkheid nemen voor bedrijf en omgeving. Bij alle nieuwe of vernieuwde bedrijventerreinen is parkmanagement verplicht. Belangrijk is dat parkmanagement ook zorgt voor een basis voorzieningenniveau in een gebied zoals lunchmogelijkheden, wandelmogelijkheden, etc.

4. Bestaande terreinen

Beter en intensiever benutten van bestaande terreinen. Dit geldt niet alleen voor de circa 30 procent verouderde terreinen, maar ook voor menig ander minder verouderd terrein. In lijn met de geest van de zogenaamde ladder duurzame verstedelijking kan meer sprake zijn van intensivering van het grondgebruik incl hoger bouwen, hergebruik van bedrijfspand en -omgeving, flexibelere bestemmingsplan en duurzamer en circulairder bouwen en produceren.

5. Hitte en water

Bedrijventerreinen zijn vaak erg stenig. Tijdens hete periodes zijn de terreinen echte hitte-eilanden waar de temperatuur zo boven de 40 graden uitkomt. Juist tijdens de toenemende hoosbuien komen de locaties steeds vaker blank te staan. Dit is schadelijk voor werknemers en bedrijven. Vergroening is noodzaak.

6. Circulaire ambities

Bedrijventerreinen leveren een belangrijke bijdrage voor de circulaire ambities van menig regio. Er kan veel meer gebruik worden gemaakt van energie, materiaal, rest en andere stromen tussen bedrijven. Een circulair terrein huisvest soms ook puinbrekers, milieustraten 2.0, en energie- en recylingcentrales met stof, geluid en transportbewegingen. Hetzelfde geldt voor de opslag van grondstoffen en het opslaan en demonteren van producten voor de deeleconomie. Circulaire bedrijventerreinen zijn niet altijd schone en efficiënte industriegebieden.