De provincie Noord-Brabant wil bedrijven uit kansrijke sectoren zoveel mogelijk vestigen in elkaars nabijheid. Op de juiste plek, met de juiste faciliteiten. Bedrijven uit topsectoren krijgen letterlijk de ruimte om samen te werken aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Denk aan toekomstgerichte gezondheidszorg en een duurzame en digitale industrie. Dit gebeurt nu al. Op verschillende locaties werken bedrijven uit dezelfde sector of keten intensief samen met partners. De provincie zet verder in op deze formule.

Hotspot voor innovatie

Bedrijven in Brabant zijn goed voor een derde van de research & development-investeringen in Nederland. Vooral op campussen zien we de innovatiekracht. Op deze ontmoetingsplekken werken overheden, kennisinstellingen en bedrijven samen om sneller, slimmer en beter te innoveren.

Bedrijven in Brabant zijn goed voor een derde van de research & development-investeringen in Nederland

De hightechsector doet dit op de Brainport Industries Campus in Eindhoven, de auto-industrie op de Automotive campus in Helmond en de agrarische en chemische industrie op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom

De komende jaren investeert de provincie Noord-Brabant in deze toplocaties voor bedrijven. De mogelijkheid om laboratoria en productiefaciliteiten te delen geeft MKB-bedrijven kansen. Daarmee kunnen zij sneller nieuwe kennis en technologie in producten verwerken en die naar de markt brengen.

Zo komt op de Brainport Industries Campus een Fabriek van de Toekomst waarin hightechbedrijven kunnen werken aan digitalisering en automatisering van productieprocessen. De provincie kijkt samen met ondernemers waar zij zich het beste kunnen vestigen. Op die manier trekt zij nieuwe bedrijvigheid aan en wordt de economische groei gestimuleerd.

Slim gebruik van ruimte

Brabant werkt aan een goede balans in de ruimte voor wonen, werken en recreëren. Daarbij kan elk bedrijf zich vestigen op een passende locatie. Deze ambitie vraagt een stevige inzet op flexibele regionale programmering waarbij de veranderende marktvraag leidend is voor locatieontwikkeling.

De provincie richt zich op het versterken van topclusters en campusontwikkeling. Daarnaast werkt zij aan het herstructureren, verduurzamen en vergroenen van bedrijventerreinen. Ook investeert zij in kennis en monitoring en regionale samenwerking.

Meer weten over de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem vanaf 1 januari contact op met Inge Sebregts van provincie Noord-Brabant via werklocaties@brabant.nl.