We stellen ons op als onafhankelijk adviseur. Dat is een groot verschil met vroeger, toen elke gemeente zelf probeerde ondernemers binnen te halen.” Aldus René van Hemert, wethouder economie van de gemeente Rijswijk en dagelijks bestuurder van Businesspark Haaglanden (BPH).

De vier aangesloten gemeenten beheren zes bedrijventerreinen in de regio Haaglanden met een gevarieerd aanbod. De terreinen liggen centraal tussen Schiphol en Rotterdam in de directe nabijheid van de A4, de A12 en de A13. In december gaat de verlengde A4 tussen Delft en Schiedam open, zodat er een directe snelwegverbinding komt met de Rotterdamse haven en Antwerpen. “Met dit vooruitzicht hebben veel bedrijven zich al bij ons gevestigd”, zegt Van Hemert.
Den Haag en Rijswijk werken al sinds 1953 samen in het Industrieschap Plaspoelpolder (IPP). De economische crisis was aanleiding om samenwerking te zoeken met andere gemeenten in de regio bij de uitgifte en ontwikkeling van bedrijventerreinen. In 2013 ontstond daaruit BPH met als belangrijkste doelstelling om bedrijven voldoende en passende ruimte aan te bieden in de regio Haaglanden. Hiermee wordt tevens een belangrijke bijdrage geleverd aan de werkgelegenheid. Voor de komende jaren is er voldoende en divers aanbod; ondernemers hebben echt wat te kiezen.

Luisteren naar behoefte

De accountmanagers merken aan de groeiende stroom van informatieverzoeken dat BPH in korte tijd een goede naam heeft opgebouwd. Van Hemert bespeurt  ook belangstelling bij omliggende gemeenten. Hij staat open voor verdere samenwerking in de regio.
De accountmanagers zijn door de deelnemende gemeenten gedetacheerd bij het samenwerkingsverband. Zij zorgen voor de acquisitie en marketing. Ondernemers die bij hen aankloppen krijgen een zo objectief mogelijk advies. Joris Gerritsen, een van de accountmanagers: “Wij werken vraaggericht en verplaatsen ons in de ondernemer. Zo kunnen we echt maatwerk leveren. Het ene bedrijf wil een grote locatie aan de snelweg omdat er veel leveranciers aan de deur komen. Een ander bedrijf zoekt juist een kleine locatie met voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers. Wij luisteren naar de behoefte van de ondernemer en komen dan met een passend aanbod. Daarbij maakt het ons niet uit voor welke gemeente een bedrijf uiteindelijk kiest.”

Gezamenlijk profijt

BPH werkt samen met Steenworp Vestigingsadviseurs Haaglanden om ondernemers ook te kunnen adviseren over de mogelijkheden om een bestaande locatie te huren. Steenworp beschikt hiertoe over het actuele regionale aanbod van beschikbare bedrijfs- en kantoorpanden. Verder werkt BPH samen met een leer-werkbedrijf dat ondernemers van passend personeel kan voorzien. Voor PostNL was dit een van de redenen om zich op Harnasch Polder te vestigen.
Het maakt bestuurder Van Hemert niet uit in welke gemeente een bedrijf zich vestigt. “We doen het als regio Haaglanden gewoon samen”, zegt hij. “De ene keer haalt Den Haag een bedrijf binnen, de andere keer Pijnacker-Nootdorp. Maar in feite profiteren we er allemaal van. Want misschien gaan de werknemers van het nieuwe bedrijf in de buurgemeente wonen. Zo helpt de ene hand de andere en stimuleren we de werkgelegenheid in de regio.”
Als een bedrijf heeft gekozen voor een bepaalde locatie, sluit het een koopovereenkomst met de gemeente die eigenaar is van de grond. BPH blijft ook daarna in beeld. Dankzij korte lijnen in de gemeentelijke organisaties en zijn goede netwerk kan BPH ook helpen bij vergunningaanvragen en het vinden van geschikt personeel. Van deze samenwerking profiteren alle partijen. Van Hemert: “De aangesloten gemeenten hebben hun grondverkoop op deze manier efficiënt georganiseerd. En ondernemers kunnen terecht bij één loket, waar zij  snel worden geholpen en zoveel mogelijk worden ontzorgd.”