“De campus is resultaat van de samenwerking tussen de provincie Gelderland, gemeente Nijmegen, NXP, Kadans Science Partner en Oost NV. We zijn nu volledig in business. We zijn in staat geweest om een aantal gebouwen van NXP een tweede leven te geven. Die gebouwen zijn nu gerenoveerd en beschikken over perfecte lab- en cleanroom voorzieningen, waar we wat aan hebben. Een mooi voorbeeld van investeringen die in het Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland passen.”
“Er bleek duidelijk een behoefte vanuit de markt om deze campus op te zetten op het gebied van high tech en life sciences. Nu zetelen er ruim dertig bedrijven met zo’n achthonderd developers en komt er bijna elke maand een nieuw bedrijf bij. Er waren groeibedrijven die niet konden beschikken over goede voorzieningen en die wilden
vertrekken”, aldus Wolbers. “Er moesten faciliteiten beschikbaar worden gesteld voor jonge bedrijven. Wij hechten hier ook aan een open structuur. Wij praten met de bedrijven. Wat heb je nodig? Wat is voor jou echt belangrijk?”

Producent van eigen data

Het campusconcept – crossovers van wearables, sensoren, techniek, met een focus op medische technologie - van life science en high tech is eenvoudig uit te leggen via het bedrijf. Er is een sensor  die je in het oog kunt leggen. Die sensor meet de glucosegraad in het traanvocht. Voor diabetes
patiënten het glucosegehalte van belang in verband met de insulinedosering. Het is dan natuurlijk wel belangrijk om het glucose gehalte goed en verantwoord te meten en daarvoor is de link met de Universiteit en het academisch ziekenhuis juist weer van belang.
“En dan  heb je ook nog de andere kant van de techniek, de verbinding met het apparaat dat de meetresultaten ontvangt”, vertelt Wolbers. “Daar heb je hoogtechnologische apparatuur voor nodig, die het via wifi of bluetooth ontvangt. Die crossover van technologie en de medische sector is waar wij op mikken met de campus. De patiënt staat centraal, die wordt producent van de eigen medische data.”

Bewuste keuze

De campus draait steeds beter en Wolbers ziet dat steeds meer bedrijven bewust voor de Campus kiezen en de toekomst ziet er wat hem betreft uiteraard zonnig uit. “Het is belangrijk om kennis aan te bieden en er gebruik van te maken. Zonder de samenwerking tussen de gemeente, ondernemers en kennisinstellingen was de campus niet zo succesvol. Zorg speelt nou eenmaal een grote rol in Nijmegen en daar proberen wij iets aan toe te voegen.”