Dick van der Harst

Dick van der Harstens, projectdirecteur bij SADC

“Een offerte die laag scoort op milieuschade krijgt bonuspunten”

"Met duurzaamheid kun je voor de dag komen." Het is een gedachte die volgens Dick van der Harst steeds meer leeft bij vastgoedontwikkelaars, beleggers en gebruikers van bedrijfslocaties. Van der Harst is projectdirecteur bij SADC, een regionale gebiedsontwikkelaar die onder meer bedrijvenlocaties realiseert rondom de Amsterdamse luchthaven. Een kleine tien jaar geleden startte hij om van één van die locaties, Schiphol Trade Park, West-Europa’s meest duurzame bedrijventerrein te maken. “Een ambitieus plan. Maar naast de gunstige ligging nabij de luchthaven en andere uitvalswegen en de aanwezigheid van een groot aantal internationale ondernemingen, creëert ook de mate van duurzaamheid waarde voor ontwikkelaar en gebruiker. Er is steeds meer vraag naar duurzame bedrijfslocaties.”

“Kleinere footprint”

Voor het gebied werd een zo duurzaam mogelijke structuurvisie ontwikkeld, vervolgt Van der Harst. Van de 350 hectare die het groot is, werd gekozen een strook van zevenhonderd meter langs de A4 gelegen onder de Kaagbaan landschap te laten blijven. Daarnaast is gestreefd naar een zo klein mogelijke footprint van de aanwezige functies. Voor de openbare ruimte van het deelgebied Valley werd gestart met een circulair inrichtingsplan.

In aanbesteding van werkzaamheden in de openbare ruimte spelen circulariteit en duurzaamheid eveneens een rol. “In plaats van het bestek volledig zelf te ontwikkelen, is er ruimte overgelaten aan aannemers om innovatie te stimuleren, met de milieukostenindicator (MKI) als toetssteen. Offertes die laag scoren op milieuschade krijgen bonuspunten.”

Het gebied zelf heeft vier sterren behaald in de BREEAM-NL-certificering. Ditzelfde niveau wordt volgens Van der Harst ook gehanteerd voor nog te realiseren gebouwen, tenzij partijen zelf met een passend eindvoorstel komen.

Belang van samenwerking

“Circulariteit en duurzaamheid stimuleren we ook in bedrijfsprocessen van gebruikers. Zo brengen we hen in contact met ‘preferred suppliers’. We tekenen begin komend jaar een strategische samenwerking met Eneco,” zegt Van der Harst. Duurzaamheid van het bedrijventerrein moet worden gewaarborgd door deze en andere samenwerkingen.

Kijk naar de samenwerking met Tegenstroom bijvoorbeeld, dat hernieuwbare energie aan bedrijven levert. Met het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt strategisch samengewerkt in de waterhuishouding. Ten slotte is er binnen de eigen hotspot voor de circulaire economie C-Bèta gelegenheid tot exposeren en kennisuitwisseling. De gebiedsontwikkelaar heeft volgens Van der Harst het stellige plan in het gebied aanwezig te blijven voor services en intensief beheer.

“In dit gebied zijn we ambitieus. Een dergelijk pakket aan maatregelen is niet overal haalbaar of gewenst. Een zo groot mogelijk accent op duurzaamheid is voor gemeenten niet altijd één van de hoogste prioriteiten. Ook moet de schaal groot zijn gezien de kosten die bijvoorbeeld samenhangen met de certificering voor BREEAM-NL gebiedsontwikkeling. Maar: daar staat natuurlijk wel een enorme waarde-ontwikkeling van het gebied tegenover.”