Grootste logistieke offshore centrum

De haven van Den Helder is door de unieke ligging het grootste logistieke offshore centrum van de Noordzee en een belangrijke economische motor voor de kop van Noord-Holland: bijna alle platformen in de Nederlandse sector van de Noordzee worden vanuit Den Helder bevoorraad.

Jacoba Bolderheij is directeur van de Port of Den Helder: “De ambitie van de haven is om de offshore hub van de Noordzee te blijven, dat zijn we al sinds jaren 70,  en mee te gaan in de transitie van fossiele energie naar duurzamere bronnen, zoals windenergie. Er ligt een enorme ontwikkeling van ‘wind op zee’ in het verschiet en wij zien met het bedrijfsleven daarin een mooie kans om de expertise op het gebied van offshore maintenance en operations naar deze duurzame energievorm in de toekomst in te zetten.”

Ook vanwege de aanwezigheid van voor de Nederlandse energievoorziening cruciale gasinfrastructuur, en daarmee de mogelijkheden voor systeemintegratie tussen gas, wind, waterstof en CO2-opslag kan de haven van Den Helder een centrale rol spelen in de energietransitie.

Infrastructuur, kennis en logistiek

Met de kortste vaartijden naar de platforms op het continentale plat heeft de haven van Den Helder zich sinds de jaren 70 weten te ontwikkelen tot een buitengewoon efficiënte pitstop en service haven, het merendeel van de zeeschepen legt aan voor operationele en onderhoudsactiviteiten, die gericht is op energie.

Bolderheij: “Wij spitsen ons duidelijk toe op de offshore-industrie en die zit volop in transitie. Het bedrijfsleven dat actief is in de energie vindt het daarom aantrekkelijk om zich hier te vestigen. Alles is daar op ingericht: de infrastructuur, de kennis en de logistiek.” Op dit moment is het havengebied volop in beweging en wordt er 4 hectare in de zeehaven speciaal ontwikkeld om de windoffshore markt te bedienen, het gebied ligt direct aan de ingang van de haven.

Verder in het havengebied zijn ook nog bedrijventerreinen beschikbaar waarvan zo’n 15 hectare in de Kooyhaven met kadefaciliteiten. Bolderheij: “Niet voor niets zat Napoleon hier al in 1814. En als je kijkt naar toekomstige ontwikkelingen voor wind op zee wordt de havenlocatie alleen nog maar aantrekkelijker.”