Albert Bruins Slot

Albert Bruins Slot:

"Beschikbaarheid van arbeidskracht in de toekomst is een belangrijk argument is om economische groei naar de regio te trekken"

Albert Bruins Slot

Albert Bruins Slot is voorzitter van het college van bestuur van het Drenthe College in Emmen, binnen deze functie bewaakt hij onder meer voor de kwaliteit van het onderwijs. Bruins Slot: “Er moet altijd sprake zijn van een spanningsveld tussen de drie O’s - onderwijs, ondernemers en overheid - waarbij de ondernemers vragen, de overheid faciliteert en het onderwijs op de vraag van de ondernemers anticipeert. Een goede kruisbestuiving tussen dit drietal is mogelijk als er sprake is van een goede samenwerking, en Dutch TechZone ligt absoluut aan de basis van dit samenwerkingsverband.” Daarnaast is er dankzij Dutch TechZone nu een duidelijk kanaal waarop de vragen binnenkomen en het onderwijs als één partij op kan anticiperen.

Een van de belangrijkste vraagstukken voor Dutch TechZone volgens Bruins Slot gaat om mensen en scholing. Bruins Slot: “Wij denken dat beschikbaarheid van arbeidskracht in de toekomst een belangrijk argument is om economische groei naar deze regio te kunnen trekken.” In Zuidoost Drenthe wonen veel arbeidskrachten op mbo-niveau die volgens Bruins Slot moeten worden omgeschoold om de arbeidshandelingen van de toekomst, zoals digitalisering en robotisering, te kunnen uitvoeren. Bruins Slot: “Enerzijds hebben we mensen nodig die hier in de sector willen werken, anderzijds moeten we veel mensen omscholen.”

De afgelopen jaren is de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen enorm geïntensiveerd, waardoor het onderwijs de opleiding veel praktijkgerichter kan aanbieden. Bruins Slot: “Bedrijven hebben machines die wij als school niet kunnen betalen om onze leerlingen in de praktijk mee op te leiden, maar die kunnen de leerlingen nu wel gebruiken. Juist dat is zo typerend aan de huidige generatie leerlingen, die wil het gewoon zelf zien, doen en ervaren.”

Karel Loohuis

Karel Loohuis:

"Door die krachtenbundeling is er meer potentie en dat maakt de regio aantrekkelijker voor investeringen"

Karel Loohuis

Karel Loohuis is burgemeester van gemeente Hoogeveen, een van de vier partnergemeentes van Dutch TechZone.

Loohuis: “Het idee voor Dutch TechZone is ontstaan tijdens een overleg tussen de gemeentes Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen. We zijn alle vier industriesteden met technologische bedrijven en een bedrijvige maakindustrie die alle vier met dezelfde opgaves worstelden, zoals de aansluiting van het onderwijsniveau op de vraag van het bedrijfsleven.” De vier gemeenten besloten om met elkaar samen te werken.

Inmiddels is volgens Loohuis de basis gelegd voor een industrieel krachtige regio die zich kan meten met het niveau en de slagkracht van de randstad en de omgeving Eindhoven. Loohuis: “Ik vind het mooi om te zien dat zodra de drie O’s met elkaar rond de tafel zaten, we allemaal direct merkten dat vraagstukken veel sneller en makkelijker getackeld werden. Er is meer slagkracht en meer kennis om een kwestie op te lossen.”

De grootste meerwaarde volgens Loohuis is dat Zuidoost-Drenthe meer op de kaart komt bij de regering, de Tweede Kamer, de financiële sector en de bedrijfswereld. Loohuis: “Door die krachtenbundeling is er meer potentie en dat maakt de regio aantrekkelijker voor investeringen vanuit het bedrijfsleven, de overheid en ook vanuit Brussel. Op dit moment zijn de we de vijfde industriële regio van Nederland en we willen stijgen. Een mooi vooruitzicht, maar vooral: een zeer haalbaar vooruitzicht. Zonder die samenwerking was het nooit gelukt.”

Rob Spekreijse

Rob Spekreijse

"Wij willen juist dat mensen lokaal een hele goede opleiding kunnen genieten, zodat wij onze werknemers gewoon binnen de regio kunnen vinden"

Rob Spekreijse

Rob Spekreijse is algemeen directeur van Rollepaal B.V., een bedrijf gespecialiseerd in buizen en fittingen. Spekreijse is enthousiast over de stappen die de partijen van DutchTech Zone nu al samen hebben kunnen maken.

Spekreijse: “Het onderwijs maakt daar nu enorme vorderingen en kijkt nu heel sterk naar de vraag van ondernemers. Het onderwijs wil wel inspelen op de marktvraag, maar hanteerde altijd een systeem dat eigenlijk net te traag kon inspelen op de laatste trends uit het bedrijfsleven.” Mede dankzij Dutch TechZone is er nu een mooie samenwerking ontstaan waarbij de ondernemers de nieuwste technologieën demonstreren aan het onderwijs. Spekreijse: “En dat inspireert het onderwijs enorm.”

Deze toekomstgerichte stappen van het onderwijs hebben ook weer tot gevolg dat jongeren uit de regio niet naar de randstad trekken voor een opleiding, maar in Zuidoost Drenthe kunnen – en willen!- blijven voor een vervolgopleiding. Dat is een ontwikkeling die Spekreijse alleen maar toejuicht: “Wij willen juist dat mensen lokaal een hele goede opleiding kunnen genieten, zodat wij onze werknemers gewoon binnen de regio kunnen vinden. Die combinatie is weer gunstig voor een onafhankelijk en sterke makersregio. We moeten ervoor oppassen dat niet alle jonge mensen wegtrekken, want juíst die jonge mensen zijn zo belangrijk voor de regio.”

De gemiddelde leeftijd is de afgelopen jaren met zeven jaar gedaald bij Rollepaal BV.  Daarnaast heeft Rollepaal ook een sterke groei meegemaakt. Om die groeistuip door te kunnen zetten zijn er jonge werknemers nodig met een specialistische kennis. Spekreijse: “Vroeger had je mechanische mensen en elektronische mensen, dat is later samengevoegd tot megatronica. De volgende stap is dat wij mensen in dienst kunnen nemen die megatronicakennis kunnen combineren met software kennis. Die specifieke toespitsing, van megatronica met software, komt nu bij het regionaal onderwijs van de grond. Dat is een zeer gewenste ontwikkeling.”