“De ondernemers wilden glasvezel, dus praatten we met allerlei partijen. De grote aanbieders waren echter te duur en de onbekende aanbieders konden geen referenties geven. In een gesprek met de provincie Overijssel kregen we de tip om zelf als coöperatie het glasvezelnet aan te leggen.” De ondernemers vonden dit een goed plan en gingen voortvarend van start. Al met al duurde dit proces van aanbieders zoeken tot het eigen netwerk operationeel hebben twee jaar. Greven: “De samenwerking met de gemeente was goed. Zij zorgden ervoor dat er een extra buis voor glasvezel ingegraven werd.”

Investeren in beveiliging

Op het bedrijventerrein zijn ongeveer zestig tot zeventig bedrijven gehuisvest. Zestien van hen zijn inmiddels aangesloten op het glasvezelnet. “Ondernemers zijn niet verplicht om mee te doen. De investering is betaald door een aantal bedrijven. We verwachten wel dat meerdere ondernemers in de toekomst gebruik maken van het glasvezelnetwerk en dat dit op den duur zeker de helft van de bedrijven is.” Hij stelt dat als er meer bedrijven mee doen, de kosten lager worden. “Of we laten de kosten hetzelfde en investeren het ‘overschot’ in groenbeheer of beveiliging van het terrein.”

Platform ontzorgt

Het net is eigendom van de bedrijfsvereniging, maar deze heeft er verder geen werk aan. “We zochten en vonden een betrouwbare partij om ons netwerk aan te koppelen. Dit platform biedt enorm veel diensten. Het is een digitale marktplaats waar onze ondernemers tegen aantrekkelijke tarieven de diensten af kunnen nemen die zij nodig hebben.” Greven stelt dat het eigen glasvezelnetwerk continuïteit biedt en een stuk goedkoper is dan glasvezel van een grotere aanbieder.
“Ik denk dat het ook een meerwaarde biedt aan dit bedrijventerrein dat hiermee laat zien klaar te zijn voor de toekomst.”