“Het succes is grotendeels te wijden aan de ondernemers die het voortouw hebben genomen in de herstructurering. De gemeente heeft hun plannen vervolgens goed opgepakt en heeft als facilitator naar de provincie toe gefungeerd”, vertelt wethouder Hans Keuken. Hij is tevreden over de nieuwe aanpak. “Naast de uitbreidingsaanvraag van een aantal bedrijven op het terrein was er de grote wens voor een duurzame inrichting van het gebied. Zo is de routering aangepast, zijn er beveiligingscamera’s geplaatst en is de verlichting verbeterd. De aanpak blijkt een aanjaagfunctie te hebben gehad voor andere bedrijventerreinen. Als gemeentebestuur hebben wij ons best gedaan deze manier van samenwerken tussen overheid en ondernemers ook regionaal op de kaart te zetten. De provincie juicht dit toe.”


De drie O’s

Voorwaarde voor het succes van de aanpak was een goede samenwerking tussen de verschillende partijen. Keuken: “Het draait allemaal om het samenbrengen van de drie O’s: overheid, ondernemen en onderwijs. Die laatste omdat er ook een school op het terrein staat waar men rekening mee diende te houden.” Hij gaat verder: “Samen sta je sterker en kun je veel meer bereiken. Niet alleen wat betreft de investering van geld, maar ook als het gaat om tijd, creatie en ideeën. We hebben elkaar nodig en moeten gebruik maken van deze bundeling van kennis en kracht.”
Maar dat is niet alles. Keuken: “Uiteindelijk heb je ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid die je als afzonderlijke partijen ook móet nemen. In de praktijk houdt dit in dat de gemeente en provincie zich niet moeten verschuilen achter een bestemmingsplan en dat ondernemers zich niet verschuilen achter een ‘trage overheid’. Je kunt met elkaar beter drie goede doelen stellen en die ook bereiken, dan tien doelen stellen die allen slechts gedeeltelijk worden behaald. Succes blijkt dan bijna gegarandeerd. Nu, maar ook in de toekomst.”

Opzoek naar Gelderse bedrijventerreinen? Bekijk hier onze app:
Ga hier naar de bedrijventerreinen app.