André Hofman

“Met deze locatie als basis hebben we kunnen uitbreiden”

Venko Groep en De Wieken zijn met elkaar verbonden: veertig jaar geleden vestigde de organisatie zich op het bedrijventerrein in Hoogeveen. “Met deze locatie als basis hebben we kunnen uitbreiden”, vertelt André Hofman, algemeen directeur.

Als bedrijf in het hart van De Wieken is Venko Groep nauw betrokken bij het besluitvormingsproces over de locatie en dus ook bij de revitalisatie, zoals die enkele jaren geleden plaatsvond. Hofman: “Samen met andere bedrijven op De Wieken hebben wij met de gemeente meegedacht over de plannen voor de revitalisering. Ook konden wij zo onze eigen wensen kenbaar maken”, vertelt hij. “Als resultaat van die samenwerking zie je dat het terrein een meer eenduidige uitstraling heeft gekregen en dat er een betere structuur in zit. Bedrijven die zich niet goed aan de regels hielden zijn aangepakt, de infrastructuur is verbeterd, er is meer beplanting gekomen en aan alle nieuwe panden worden dezelfde eisen gesteld.”

Tevredenheid

Hofman is meer dan tevreden over de voortdurende samenwerking met de gemeente. “We hebben een goede verstandhouding met de betrokken ambtenaren in Hoogeveen. Dankzij een platform als het Ambassadeurs Netwerk, waarbij er een aantal keer per jaar overleg plaatsvindt tussen ondernemers en de gemeente, kunnen we kennis en ervaringen uitwisselen.”
Hij ziet de toekomst voor Hoogeveen en De Wieken dan ook positief tegemoet. “Door de ligging is Hoogeveen sterk op het logistieke vlak en ook voor de lokale werkgelegenheid speelt De Wieken een prominente rol door de grote bedrijven die er zijn gevestigd. Combineer dat met de prettige werkrelatie, zoals die met de gemeente bestaat, en je begrijpt waarom wij hier naar volle tevredenheid werken.”
Afrondend stelt Hofman: “Vanuit Hoogeveen hebben wij ons bedrijf nationaal en internationaal kunnen uitbreiden. Onze relatie omspant decennia en we hebben geen plannen om te vertrekken.”
 Gert Jan Westerman
 

“Je bent geen nummer”

Unigarant verzekeringen is blij met de intensieve samenwerking tussen de gemeente Hoogeveen en het lokale bedrijfsleven. Dankzij het Ambassadeurs Netwerk en de accountmanagers van Economische Zaken blijven de lijnen tussen de verschillende partijen kort en helder.

“Al sinds de jaren 70 zijn wij hier gevestigd en door de jaren heen is er regelmatig intensief contact met elkaar”, vertelt Gert Jan Westerman, directielid bij Unigarant. “Zo is er één op één contact als we bijvoorbeeld willen uitbreiden, wanneer het aanpassingen aan ons bedrijfsgebouw betreft, of als er overlegd moet worden over bijvoorbeeld lichtreclames aan het pand.”

Uitwisseling van kennis

In 2005 besloot de toenmalige burgemeester Willem Urlings om het Ambassadeurs Netwerk op te richten, een plek waar ondernemers de gemeente kunnen voorzien van advies en waar plannen kunnen worden besproken. Ook Westerman maakt deel uit van dit netwerk. Hij vertelt: “We komen zo drie á vier keer per jaar bij elkaar voor overleg. Zie het als een kennisuitwisseling waar ondernemers en gemeente elkaar kunnen ondersteunen. Ook worden wij als ondernemers soms door de gemeente gevraagd om objectieve informatie te verstrekken aan bedrijven die zich in de gemeente willen vestigen.”
De formule blijkt een succes die ook in de toekomst wordt toegepast. Westerman: “Wat je nu ziet is dat een aantal bedrijfstakken als techniek en financieel goed opgeleide medewerkers zoeken. Hier is de komende jaren ook een rol weggelegd voor het onderwijs zodat wij er samen - met de gemeente en het bedrijfsleven - voor kunnen zorgen dat de aanwas van goede VMBO’ers, MBO’ers en HBO’ers voldoende blijft. Daarbij voorzie ik een stuwende en flankerende rol voor de gemeente, waarbij de lijnen met de andere partijen kort blijven. Met die samenwerking zit het, zo voorspel ik, wel goed; de gemeente Hoogeveen is qua omvang groot genoeg om elkaar te kennen. Je bent absoluut geen nummer.“
 Rob Goossens
 

“Meespelen op het hoogste niveau”

Rob Goossens, directeur van Fokker Hoogeveen, voorziet de komende jaren een voortrekkersrol voor Fokker en daarmee ook voor de gemeente Hoogeveen. “De luchtvaartsector zal de komende tien á vijftien jaar verder groeien.”

Juist die voorspelde groei van de sector is aanleiding om ambitieus te blijven, zo vindt Goossens. “Ondanks het feit dat de sector groeit, zal het brandstofverbruik gelijk blijven. Dat komt ten eerste omdat motoren zuiniger worden en ten tweede omdat de vliegtuigen lichter worden. Veel ontwikkelingen dus. Zowel voor Fokker als voor de gemeente liggen hier kansen om dit te faciliteren. Denk hierbij aan de werkgelegenheid.”

Alles is bespreekbaar

De samenwerking met de gemeente bleek de afgelopen jaren al erg vruchtbaar. In de bijna vijf decennia dat Fokker in Hoogeveen is gevestigd, is er veel samen overlegd. Meest recentelijk met betrekking tot de revitalisering van bedrijventerrein De Wieken. “We hebben naar alle tevredenheid samengewerkt. De gemeente bleek goed op de hoogte van de wensen van betrokken bedrijven waardoor onder andere de infrastructuur kon worden verbeterd en wij hebben kunnen uitbreiden”, vertelt Goossens. Ook is hij betrokken bij het Ambassadeurs Netwerk. ”Het is een mogelijkheid elkaar op de hoogte te houden. Doordat er tijdens de vergaderingen sprake is van een free format, waarbij er nauwelijks een agenda is, zijn alle zaken die er op dat moment toe doen bespreekbaar. Er kunnen afspraken worden gemaakt en eventuele onenigheden worden snel bijgelegd.”
Ondanks het internationale karakter van Fokker zit het bedrijf prima op zijn plek in Hoogeveen. Goossens: “Wij vragen onszelf nooit af of we een andere basis zouden moeten vinden, juist omdat we hier al onze ambities kunnen waarmaken. Ik zeg altijd: ‘als je op het hoogste niveau wilt meespelen, dan zit je in Hoogeveen goed.’”