Huisvestingscoach Simon Lodder zorgt ervoor dat vraag en aanbod – met name starters en ondernemers, en ondernemers en gemeente – elkaar weten te vinden. Onder de recessie(s) en automatisering hebben de ruimtebehoefte van ondernemers veranderd. In Waarderpolder wordt hierop ingespeeld door vraag en aanbod nauw op elkaar af te stemmen. De huisvestingcoach werkt als spil. Door zijn jarenlange betrokkenheid bij de gemeente en bij de Waarderpolder is de drempel laag en weet hij zijn weg makkelijk te vinden binnen het ambtelijk apparaat, stelt Lodder. Hij vergelijkt zijn functie dan ook met Haarlemmerolie. “Een gemeente is een veelkoppig monster”, zegt hij met een knipoog. “Ondernemers hebben er doorgaans geen trek in om lang te moeten zoeken naar wie zij nu eigenlijk moeten hebben. Vanuit mijn rol kan ik met de ondernemers meedenken en zorgen dat vragen op de juiste plekbelanden. Dat scheelt tijd en geld. Ook kan ik de ruimtevrager adviseren om naar de leegstaande panden te gaan kijken en zo mogelijk rechtstreeks met de makelaar in onderhandeling te gaan.”

Vroegtijdig selecteren

Buiten de connectie maken tussen de genoemde partijen, zorgt Lodder ook voor de voorselectie. Voor vestiging op Waarderpolder moeten bedrijven aan enkele criteria voldoen, zoals het aantal arbeidsplaatsen per duizend vierkante meter aan de te kopen kavel. Ook kennen verschillende plekken hun eigen karakter wat betreft bouwhoogten, uitstraling en hindercategorieën. “We hebben goed in kaart wat er waar mogelijk is, zodat we bedrijven vroegtijdig kunnen filteren. Als de uitstraling van het pand niet zo belangrijk is – voor een productiebedrijf bijvoorbeeld – dan zullen wij hen vooral wijzen op panden die van de hoofdwegen af liggen. We geven inzicht in de mogelijkheden. De uiteindelijke keuze is uiteraard aan de ondernemer.”
Het overzicht over het gehele gebied en de bereikbaarheid bij Parkmanagement is volgens Lodder een voorname reden waarom de aanpak loont. “Zoals wij het aanpakken, werkt het persoonlijker en directer”, aldus de huisvestingcoach.