Ben van Lier  Director of Strategy and Innovator bij Centric

We hebben goed contact met de gemeente en een prettige samenwerking. Dat Gouda een goed vestigingsklimaat heeft en over relatief veel ICT-bedrijven beschikt, komt echter nog niet voldoende tot uiting. Centric is gevraagd om zich aan te sluiten bij het innovatieplatform en wil Gouda hiermee op de kaart zetten als innovatiestad. In dit platform brengen ondernemers en gemeente ICT en industrie samen. Dat resulteert in de praktijk onder meer in bedrijfsbezoeken; zo leren we elkaars business kennen en krijgen we een band. Dankzij de samenwerking die hieruit ontstaat leer je van elkaar”, vertelt Centrics Ben van Lier.
Kernactiviteiten zijn de ontwikkeling en het beheer van softwarepakketten voor eigen rekening en risico voor specifieke sectoren. Daarnaast beschikt het bedrijf over eigen datacenters, implementeert en beheert het infrastructuren en biedt het personele ondersteuning in de vorm van detachering. Niet alleen op IT-gebied, maar ook voor administratieve processen.

Voordelen

Centric doet ook onderzoek naar de ontwikkelingen op het gebied van The Internet of Things en Smart Industry en vertaalt dit onder meer naar de digitalisering van de supply chain. “Het interessante is dat straks bijna elk object aan een netwerk is te hangen en alles met elkaar in verbinding staat. Er worden onder meer kassasystemen geleverd aan de retail met opties als mobiel betalen en zelf scannen. Onlangs hebben we een nieuw product op de markt gebracht; een toepassing die de digitale informatieruimte rondom een winkel toont. Hiermee kan de winkelmedewerker op een device zien wat er in de eigen winkel beschikbaar is, maar ook wat de voorraden elders zijn of alternatieven aanbieden. Retailers kunnen zo hun service aan hun klant vergroten.”
Het bedrijf ontwikkelde ook een app voor de gemeente Gouda met routes met informatie over de stad en haar geschiedenis. “Zo bedenken we steeds weer nieuwe manieren om Gouda te helpen zich te profileren als innovatieve stad.”
 

Wim Coenen  CTO bij Vosko Networking

Door The Internet of Things kan medische apparatuur thuis corresponderen met die in het ziekenhuis, zoals in het geval van een bloeddrukmeting. Maar Vosko Networking creëert ook andere oplossingen zoals het uitlezen van energiemeters op afstand. Dit betekent niet alleen dat er geen meteropnemers meer langs de huizen hoeven, maar ook dat er continu inzicht is in het energiegebruik zodat daar actie op valt te ondernemen. Voor waterschappen realiseren we dat op afstand – via sensoren - het waterpeil afleesbaar is en daaruit blijkt of een sluis open of dicht moet”, vertelt Vosko’s Wim Coenen. Kernactiviteiten van het bedrijf vormen het ontwerp, de installatie en het onderhoud van communicatienetwerken voor de grootzakelijke markt. Enkele klanten zijn Schiphol, DAF, De Efteling en zeventig ziekenhuizen.

Voordelen voor de gemeente

Ook Vosko heeft samen met andere ondernemers een samenwerking met de gemeente Gouda in het innovatieplatform. Coenen denkt dat The Internet of Things voor efficiëntie kan zorgen en aan Smart Industry kan bijdragen. Het bedrijf bekijkt samen met de gemeente smart city-achtige toepassingen. “Voor een gemeente zijn sensoren die registreren of parkeerplaatsen al dan niet bezet zijn heel aantrekkelijk. Door contact hiermee voorkom je verkeer dat zoekt naar een plekje, wat leidt tot een lagere uitstoot dankzij minder filevorming. In gemeenten zijn daarnaast experimenten met sensoren in vuilnisbakken. Hieruit valt op te maken of een bak vol of leeg is, en of een vuilniswagen langs moet rijden om te legen of niet. Dat leidt tot efficiëntere routes voor de wagens. De gemeente inventariseert nu of zij deze toepassing wilt invoeren.”
“Interessant voor een gemeente is daarnaast straatverlichting op basis van The Internet of Things die aan of uit gaat op basis van de hoeveelheid verkeer. Te denken valt ook aan scholen waar je met behulp van met elkaar in verbinding staande apparaten kunt zien welke ruimten vaak leeg staan, om daar vervolgens een nieuwe invulling aan te geven.”

Bas Dunnebier  Business Developer bij Technolution

Technolution wil een voortrekkersrol innemen en oplossingen voor Smart Industry zijn onze core business. De ontwikkelingen hebben een enorme vlucht genomen nu hardware en software er klaar voor zijn. Technolution richt zich ook op professionele toepassingen binnen The Internet of Things. Denk aan de ontwikkeling van systemen en sensoren die in fabrieken de kritische processen in kaart brengen en deze safe maken voor bescherming tegen cyberaanvallen”, vertelt Technolutions Bas Dunnebier. Technolutions kernactiviteiten richten zich op elektronica en informatiesystemen in de segmenten mobiliteit, infrastructuur en energie, en het segment science and industry.

Proeftuin

“Met vestiging in een pand naast het gemeentehuis Huis van de Stad zijn de lijnen met de gemeente Gouda kort”, vervolgt hij. De buren komen elkaar vaak tegen. “Daardoor bestaat er een informele band, al zijn we ook formeel lid van het innovatieplatform waarin koplopende ondernemers, organisaties en de gemeente innovatie aanjagen. Ook wij zijn van mening dat er te weinig bekend is over innovaties die worden ontwikkeld in het Groene Hart. Inmiddels zijn er speerpunten opgesteld die aangeven waarop vooral dient te worden geïnnoveerd. Daarnaast zijn er initiatieven die innovaties in mobiliteit meer een gezicht moeten geven. Eén van de voordelen van de samenwerking is voor ons dat Gouda kan dienen als een proeftuin. Een voorbeeld is de eventuele ontwikkeling van trafficmanagementoplossingen voor de gewenste goederenhub.”
“Als koploper in verkeersmanagement kunnen we Gouda helpen innovatief te zijn, zoals met software-oplossingen voor een goede doorstroming van verschillende modaliteiten. Naast mobiliteit, willen we Gouda ook als zorgstad innovatief maken in samenwerking met de gemeente.
Het innovatieplatform heeft een aanjagende functie voor oplossingen op basis van big data, The Internet of Things en robotisering, en stelt ons in staat te onderzoeken hoe het anders en efficiënter kan.”

<
1
2
3
/
3
>