Leendert-Jan Visser

Directeur van MKB-Nederland

Wat kan je als ondernemer doen voor een veilig ondernemersklimaat?

"Mijn advies is altijd: werk samen. Zorg dat je als ondernemers van een bedrijventerrein samen met de plaatselijke overheid en diensten zoals politie en brandweer de zaken goed op orde hebt. Het Keurmerk Veilig Ondernemen, afgekort KVO, is een effectief instrument om overlast en criminaliteit terug te dringen en onderhoud en beheer te verbeteren.

Met een onafhankelijk adviseur die de partijen bij elkaar brengt kan maatwerk worden geleverd voor de specifieke locatie en bestaande knelpunten. Als MKB-Nederland leveren wij al jaren de procesbegeleiders voor het KVO op bedrijventerreinen."

Waarom is een veilige werkomgeving op bedrijventerrein juist nu een issue?

"Criminaliteit is helaas een probleem van alle tijden. We zien de laatste tijd allerlei nieuwe vormen van criminaliteit ontstaan die om snelle en slimme maatregelen vragen. Denk aan cybercriminaliteit of aan ondermijning door de onderwereld, die een netwerk probeert te maken in de bovenwereld. Een goed voorbeeld is de illegale drugsindustrie op de Spaanse Polder in Rotterdam. Je kunt nog zo'n succesvolle ondernemer zijn, als je vestigingsplaats niet langer veilig is, word je keihard geraakt."

Wat zijn de speerpunten, op welke punten wordt extra ingezet?

"Toen wij met het Keurmerk Veilig Ondernemen begonnen, lag de nadruk op inbraakbestrijding. Dat is nog steeds een heel belangrijk punt. Het risico is niet afgenomen, zeker nu de criminaliteit verhardt. Je ziet tenders uit Oost-Europa, criminelen die verantwoordelijk zijn voor een groot aantal misdrijven. Dat vraagt om scherpere maatregelen.

Zoals eerder al is aangegeven zijn de nieuwe speerpunten ondermijning en cybercriminaliteit. Daarvoor ontwikkelen we momenteel samen met de overheid en een aantal partners een specifieke aanpak."

Wat zijn de mogelijkheden om cybercriminaliteit te bestrijden?

"We merken dat ondernemers vaak niet weten of ze risico lopen en vooral wat ze er tegen kunnen doen. Vaak wordt gedacht dat het enorme investeringen vergt om je ertegen te beschermen, terwijl je met eenvoudige maatregelen al veel kunt voorkomen. Dat dragen we ook uit met ons project Veilig Zakelijk Internetten, waarin we met verschillende relevante partijen samenwerken en ondernemers bewust maken van de risico’s en hen tips en tools aanreiken.

Daarnaast zijn we in gesprek met de overheid over extra inzet. Ook voor het kabinet is dit een belangrijk speerpunt waarin men samen met het bedrijfsleven extra wil investeren en kennis en informatie wil uitwisselen."

Zien ondernemers wel de noodzaak om maatregelen te nemen tegen cyberveiligheid?

"Veelal wel, weten we inmiddels. Ruim de helft van de ondernemers in de KVO-projecten geeft aan extra aandacht te willen voor cybercriminaliteit en bijna één op de vijf geeft aan dat zij met cybercriminaliteit te maken hebben gehad. Kennelijk wordt gewaardeerd dat we naast fysieke preventie ook veel aandacht besteden aan cyberveiligheid en het vergroten van de weerbaarheid tegen fraude, afpersing en ondermijning."

Wat zijn belemmeringen waar jullie tegenaan lopen?

"Voor KVO hebben we helaas een wachtlijst. Het aantal aanvragen is zo groot dat we met het beschikbare budget niet alle ondernemersverenigingen direct kunnen helpen. Nu de vormen van criminaliteit waarmee ondernemers te maken krijgen veranderen en toenemen, zou het ministerie Justitie en Veiligheid juist meer moeten investeren in preventie.

Voor 2018 kondigde het echter opnieuw een forse bezuiniging aan op KVO. Die ergste dreiging lijkt door steun vanuit de politiek inmiddels uit de lucht, maar het is onbegrijpelijk dat we dit steeds weer opnieuw moeten bevechten.

Verder merken we dat samenwerking, publiek-privaat, op lokaal niveau niet altijd vanzelfsprekend is. Ondernemers en gemeenten spreken vaak een andere taal. Daarom is onafhankelijke procesbegeleiding bij KVO zo belangrijk."

Wat zijn concrete resultaten van de aanpak met het KVO?

"Uit enquêtes en metingen bij de start van een project en twee tot drie jaar later blijkt onder meer dat het aantal inbraken bijna gehalveerd is, de brandveiligheid met ruim de helft is verbeterd, en dat de overlast door bepaalde mensen of groepen, vervuiling, graffiti en vernieling aanzienlijk zijn afgenomen. Daarnaast is het veiligheidsgevoel onder de ondernemers en medewerkers verbeterd.

Ongeveer een kwart van de bedrijventerreinen in Nederland is gecertificeerd met het KVO. Helaas is een gevolg dat de criminaliteit zich verplaatst naar de overige bedrijventerreinen. Zij lopen een groter risico en doen er dus goed aan zich ook te verenigen en samen voor het keurmerk te gaan."