“We hebben ons dertig jaar geleden in Tilburg gevestigd vanwege het schone water; dat hebben we nodig voor onze productieprocessen. Daarnaast profiteren we hier van het uitstekende industrieklimaat, een direct overblijfsel van de voormalige textielindustrie in dit gebied.”

Welke knelpunten zijn er voor de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen?

“Volgens mij klopt het businessmodel niet. Gemeenten kijken naar bedrijventerreinen als een eenmalige vastgoedtransactie. In de afgelopen dertig jaar zorgden wij voor werkgelegenheid, hebben we één miljard euro geïnvesteerd, betalen we allerlei belastingen en bieden we veel toeleveranciers in de regio werk. Dat is een enorme meerwaarde voor een gemeente. Zij moeten een bedrijventerrein verkopen, inclusief alle additionele inkomsten die je er in de toekomst uit kunt halen. Zet een klein deel van die inkomsten apart waarmee na verloop van tijd weer in het terrein kan worden geïnvesteerd, bijvoorbeeld om te revitaliseren. Als wij een machine kopen, schrijven we die in vijf tot tien jaar af om het geld te kunnen herinvesteren in nieuw materiaal. Dat moeten gemeenten ook met bedrijventerreinen doen. Volgens mij is dat ook een prachtig argument om bedrijven naar je gemeente te trekken. Jammer genoeg komt het nog niet of nauwelijks voor.”

Wat biedt Tilburg voor gevestigde en nog te vestigen bedrijven?

“De gemeente heeft goede accountmanagers. Zij zorgen voor een prima link en klik tussen overheid en ondernemers. Tilburg gaat ook goed om met parkmanagement. Als bedrijven betalen we allemaal voor onderhoud van het bedrijventerrein. Iedereen draagt naar rato bij. Daarnaast is er goed contact met het college van burgemeester en wethouders. De deur staat bij wijze van spreken altijd open. Er is ook veel geïnvesteerd in de infrastructuur. De ringweg is mooi voor de ontsluiting, het Wilhelminakanaal wordt verbreed en verdiept, en een oud spooremplacement is door een private partij opgeknapt.”

“Om oude terreinen een kans te geven, moet je bewust schaarste creëren”

ProDelta Real Estate is actief als ontwikkelaar en belegger in logistiek en industrieel vastgoed. Het bedrijf is ook actief in Tilburg. Directeur Frank van Dijk vertelt over de herstructurering van bedrijventerreinen en de inspanningen van de gemeente Tilburg.

“Op dit moment bouwen we in Tilburg aan een grote logistieke bedrijfsruimte voor een Amerikaanse dienstverlener. Tilburg is voor ons een bewuste keuze. Wij constateren dat voor vervoer van goederen meer modaliteiten moeten worden ingezet. Daarom worden achterlandlocaties met een havenverbinding steeds belangrijker. Tilburg is hiervan een goed voorbeeld. Er is ook voldoende arbeidspotentieel, genoeg kritische massa en de gemeente is heel actief. Tilburg zorgt voor de juiste infrastructuur en de communicatie is op alle ambtelijke niveaus goed. Als we ons met potentiële partijen melden, doen zij er alles aan om die partijen over de streep te trekken. Er wordt ook een doelgericht herstructureringsbeleid voor bedrijventerreinen gevoerd.”

Hoe gaat het in het algemeen met de herstructurering van bedrijventerreinen?

“We moeten ervoor waken dat voor de markt van bedrijventerreinen niet dezelfde negatieve situatie gaat optreden als voor de kantorenmarkt. Dat kunnen we nu nog voorkomen. Iedere gemeente moet nauwkeurig in kaart brengen wat zij aan verouderd vastgoed hebben en welke mogelijkheden er nog zijn om deze locaties te herontwikkelen en deze zo te behouden voor bedrijfsfuncties. Om verouderde bedrijventerreinen een nieuwe kans te geven moet je bewust schaarste creëren en niet ongebreideld nieuwe terreinen uitgeven. Met toenemende schaarste stijgt de grondprijs en komt de waardeverhouding tussen pand en grond anders te liggen. Hierdoor wordt het voor marktpartijen interessant om oude gebouwen op bestaande bedrijventerreinen te kopen, de opstallen te slopen en nieuw te bouwen.”