“Mijn beeld is dit: Triple Helix wordt overal met de mond beleden, en je komt het vaak tegen in beleidsnota’s”,  vindt Van Dijken, die sinds 2007 bij Platform31 werkt. “Maar daar krijg ik vaak een copy en paste gevoel bij. Liever zie ik wat minder beleidsretoriek en meer scherpte. Wat is de kracht en zwakte van de eigen regio, wat maakt de regio uniek, wat is echt belangrijk voor de eigen regio en wat zijn concrete projecten die de eigen regio sterker maken?”

Regionale economie is toekomst

De samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en ondernemers is wel dé manier om de regionale economie te versterken, aldus Van Dijken. “Wat past bij het DNA van de regio? De regionale economie is de weg naar de toekomst. Hoe dieper je ingaat op de specifieke kenmerken van de regio hoe beter en succesvoller. Wat is de kwaliteit van onze onderwijs- en kennisinstellingen, wat kunnen zij dat anderen niet doen, en welke gespecialiseerde taken vervullen de bedrijven in onze regio in allerlei waardeketens?”
Een concreet voorbeeld is de RDM Campus midden in de Rotterdamse stadshavens: “In de haven miste vakpersoneel, er was ook de nodige uitval in het onderwijs, en de vaardigheden van de havenwerkers moesten veranderen. De haven moet een slimme haven worden. De campus, het bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente hebben de handen ineen geslagen om tot nieuwe opleidingsvormen te komen. Leerlingen werken met hun handen aan concrete innovaties, krijgen voor opleidingen waar vraag naar is een baangarantie. Dat is maatwerk.”

Human capital

Van Dijken vindt in ieder geval dat álle partijen nodig zijn. “De overheid creëert geen banen. Alle partijen zijn nodig om het beste te presteren in de regio. Je moet proberen het human capital in de regio te versterken om andere en nieuwe vaardigheden aan te leren om nieuwe onderwijsvormen te ontwikkelen en om
leerlingen voor te lichten niet alleen de populaire vakken te kiezen, maar juist de vakken waar vraag naar is.”