Want het lokale productiebedrijf van metaalproducten kan zich ontwikkelen tot internationale speler in een nichemarkt. De (logistieke) processen in en om het bedrijf veranderen fundamenteel met alle gevolgen voor de bedrijfsruimte van dien. Ook de digitalisering heeft veel effect op de inrichting van bedrijfsprocessen en dus ook op de ruimte die ondernemers nodig hebben.

De problemen van leegstand en veroudering ontstaat omdat onze economie verandert maar de bijbehorende gebouwen en terreinen niet. Willen we onze bedrijventerreinen toekomstbestendig maken dan betekent dit meer flexibiliteit en verduurzaming van  terreinen en gebouwen en zorgen voor state-of-the art digitale infrastructuur.

De Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland (Oost NV) werkt in opdracht van de provincie aan het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen in Gelderland. We doen dit  door met gemeenten, ondernemersverenigingen en ondernemers projecten te ontwikkelen om knelpunten van ondernemers op te lossen.

Soms gaat het om het ondersteunen van ondernemers bij het maken van een  keuze voor een partij die de ondernemers een goede digitale verbinding kunnen bezorgen.

Soms gaat het om het creëren van een onderscheidend vestigingsklimaat zoals op Kleefse Waard in Arnhem (duurzame energie campus) of Novio Tech Campus in Nijmegen (Life Science & Health - campus).

In andere initiatieven ondervinden ondernemers hinder van bestaande ruimtelijke randvoorwaarden en gaan we met hen, overheden en collega ondernemers letterlijk op zoek naar ruimte in de ruimtelijke plannen.

Instrumenten die ons helpen de bedrijventerreinen te verduurzamen, zijn - naast onze inzet als ruimtelijk- economische project- en procesmanagers- de subsidies van de provincie Gelderland en de leningen die beschikbaar zijn vanuit het Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland. Met dit fonds is het mogelijk ondernemers te ondersteunen die op een bestaand bedrijventerrein een ruimtelijke knelpunt willen oplossen.

Oost NV helpt graag met het toekomstbestendig maken van de bedrijfsruimte in Gelderland: doet u mee?