Sjaak Deckers

Sjaak Deckers
Mede-oprichter en CEO G-Therapeutics

“Wij hebben er bewust voor gekozen om een deel van ons bedrijf te vestigen op de High Tech Campus in Eindhoven en een deel in Zwitserland. Op de technische universiteit van Lausanne wordt klinisch onderzoek gedaan naar een  nieuwe neuro-stimulatie therapie voor mensen met een dwarslaesie. Voor het ontwikkelen en maken van de producten zitten wij in Nederland.

Dat heeft meerdere redenen. The cost of living in Nederland is aanzienlijk lager dan in Zwitserland. Daarnaast zijn hier meer subsidiemogelijkheden en is er een aantrekkelijk ecosysteem van bedrijven. Van hightech tot maakindustrie. Je hebt binnen een straal van vijftig kilometer alle kennis en expertise die je nodig hebt als bedrijf. Bovendien vinden jonge, talentvolle mensen het leuk om aan de slag te gaan bij een start up als G-Therapeutics.

De High Tech Campus blijkt een echte sociale ontmoetingsplaats te zijn voor werknemers. Er zitten hier op het terrein veel restaurants, cafés en sportcentra. Daardoor komen mensen makkelijk met elkaar in contact en voelen expats zich sneller thuis. In Eindhoven denkt graag mee met ondernemers. De aanvragen voor werkvergunningen voor kenniswerkers en andere administratieve zaken worden zo laagdrempelig mogelijk gehouden.

Om te kunnen blijven groeien als hightech- en maakindustrie én aantrekkelijk te blijven als vestigingsplaats is het belangrijk dat er de komende jaren extra aandacht wordt besteed aan de infrastructuur in deze omgeving en de culturele voorzieningen. “
 


Willem van der Leegte

Willem van der Leegte
President-directeur VDL Groep

“Eindhoven is een aantrekkelijke plek om te ondernemen, omdat hier verschillende bedrijven zitten. Veel hightechbedrijven én veel hoogwaardige toeleveranciers. Wij trekken allemaal met elkaar op en leren van elkaar. Dat onderscheidt ons van andere plekken. De ondernemers hier weten elkaar goed te vinden. Wij spreken hier van ‘open innovatie’ en dat betekent dat wij de keuken een stuk voor elkaar openzetten.

Wij praten met concurrenten, klanten en leveranciers in openheid hoe wij de regio nog beter kunnen maken. Er heerst hier een mentaliteit van  ‘samen ondernemen’ en dat biedt veel voordelen voor ondernemers en is uniek in Nederland en misschien wel wereldwijd.  Hightech en design gaan hand in hand met hoogwaardige maakindustrie, het ene kan niet zonder het andere.

Als je niet meer maakt en alleen op kennis drijft, dan raak die kennis kwijt en op de langere termijn ook je kapitaal. En je kunt ook niet alleen producten maken. Je moet je als regio blijven ontwikkelen.  De kracht van Eindhoven is dat al deze aspecten samenkomen. Daarnaast zitten hier dankzij de kennisinstituten ook veel hoog opgeleide medewerkers.  Deze mensen zijn  essentieel voor de ontwikkeling en het maken van producten.

Het is altijd belangrijk om te blijven investeren in het onderwijs. Op het moment is er een gebrek aan kenniswerkers. De industrie schreeuwt enerzijds om hoog opgeleid personeel en anderzijds is er voor sommige technische studies een numerus fixus aangekondigd. Daar moet wat aan worden gedaan. Een ander aandachtspunt voor de komende tijd is het creëren en verder uitbouwen van een prettige leefomgeving. Een begin is gemaakt, maar daar hebben wij meer sport- en cultuurgelden voor nodig.”
 


Staf Depla

Staf Depla
Loco-burgemeester en wethouder Economie, Werk en Beroepsonderwijs in Eindhoven

“Eindhoven heeft een uniek ecosysteem van bedrijven en kennisinstellingen die producten bedenken maar ook maken. Van high tech naar maak industrie tot allerlei dienstverlenende bedrijven. Onze bindende factor is dat we samenwerken zien als de gewoonste zaak van de wereld. Met als gevolg dat we sneller innoveren en betere producten en diensten kunnen maken.
Elk bedrijf dat wil groeien, samenwerken en het delen van kennis belangrijk vindt, wordt hier met open armen ontvangen, want delen is het nieuwe hebben.

We hebben een breed spectrum aan bedrijven. Want al die innovaties worden gemaakt door een stevige basis van MKB-bedrijven. Zij nemen 90% van de Eindhovense arbeidsplaatsen voor hun rekening.
En we hebben veel talent. Door de gouden handjes en knappe koppen in onze regio zijn de bedrijven en kennisinstellingen succesvol. De aanwezigheid van genoeg talent is daarbij van levensbelang. De belangrijkste succesfactor voor een regio: talent dat hier opgroeit en wordt opgeleid en talent dat naar onze stad toe komt. Daar profiteren we met zijn allen van.

Eindhoven is ook een stad van uitvinders en pioniers. We willen als stad een levende proeftuin zijn. Ondernemers en kennisinstituten krijgen de kans om met hun allernieuwste producten te experimenteren en te etaleren. Zo worden de eerste elektrische bussen uitgetest in de praktijk en wordt straatverlichting op basis van de allernieuwste technologieën in woonwijken uitgeprobeerd. Maar denk ook aan een monitorsysteem voor hartpatiënten, waarbij zij op afstand in de gaten worden gehouden en alleen bij afwijkende metingen naar het ziekenhuis hoeven. De inwoners van Eindhoven profiteren van deze proeftuinen en het schept banen voor iedereen.

Eindhoven is een toplocatie als het gaat om high tech kennis, design en het maken van producten. Rondom het NS-station gaan we de komende jaren investeren in toplocaties voor wonen en werken en de buitenruimte opnieuw inrichten. We pakken ook de infrastructuur aan: betere bereikbaarheid van het vliegveld en snellere treinverbindingen. De erkenning uit Den Haag helpt om ook deze ambities te versnellen.”