Theo Meskers
Wethouder Hollands Kroon

Hollands Kroon: ‘Groeipotentie vraagt om regionale afstemming’

De gemeente Hollands Kroon beschikt met Agriport over een succesvol bedrijventerrein waar agri en hightech samenkomen. Er zijn de afgelopen jaren vele hectaren glastuinbouw ontwikkeld. Een dermate grote ontwikkeling die goed moet worden afgestemd met andere bedrijventerreinen en buurgemeenten in de regio, stelt Theo Meskers, wethouder in de gemeente Hollands Kroon.

Locaties bekijken vanuit wereldwijd perspectief

De centrale regierol ligt bij het ontwikkelingsbedrijf uit de regio. Volgens Meskers is het dankzij dit bedrijf dat de regio geleerd heeft locaties anders te bekijken; meer vanuit een wereldwijd perspectief. “Drie Amerikaanse bedrijven hebben zich reeds in Hollands Kroon gevestigd vanwege de ligging ten opzichte van Schiphol en Amsterdam”, aldus Meskers. Het meest in het oog springend is Microsoft, dat op het bedrijventerrein Agriport een tweetal datacenters bouwt. Het is volgens Meskers geen op zichzelf staande ontwikkeling. De datacenters worden namelijk gekoppeld aan glastuinbouw. Een datacenter produceert een grote hoeveelheid (rest)warmte die door glastuinbouwers gebruikt kan worden. Meskers: “Dat is een ‘license to produce’ geworden voor datacenter-eigenaren. Het is een flinke maatschappelijke verbetering.”

Slim samenwerken

Agriport richt zich dus sterk op verduurzaming. Momenteel wordt dan ook gekeken naar het aanhaken van nog meer partijen op ketens. Zo kan CO2 gebruikt worden om gewassen sneller te laten groeien, weet Meskers. Het is onder andere op dit vlak dat het ontwikkelingsbedrijf buiten haar makelaarsrol ook als kennispartner fungeert. Bijvoorbeeld door onderzoek te doen, te berekenen welke constructies een goede business case maken en deze aan te scherpen. Dit soort slimme samenwerkingen zullen volgens Meskers de grote potentie van regio benutten. Hij steunt daarbij op recent onderzoek. “Door planologie, regelgeving en marktinformatie goed op elkaar af te stemmen kan de Kop van Noord Holland sneller groeien dan Nederland als geheel.”
 Monique Stam
Wethouder Heerhugowaard

Alkmaar: ‘Organische clustering van innovatieve bedrijven’

Een sterke focus op bedrijvigheid in duurzame energie en een gevarieerde stedelijke leefomgeving geven de regio Alkmaar een eigen plek binnen het noorden van Noord Holland, stelt Monique Stam, wethouder in Heerhugowaard en betrokken bij ontwikkelingen in de regio Alkmaar. “We zijn ons er terdege van bewust dat er een overaanbod is in bedrijventerreinen in Noord Holland. Daarom richten wij ons samen op enkele sectoren en gebieden en zetten die goed in de markt.”

Groei in mogelijkheden

Met het Energy Innovation Park heeft Alkmaar een blikvanger in huis. Hiermee zet zij met succes in op duurzame energie. Stam: “Innovatieve bedrijven hebben zich daar op organische wijze geclusterd. Er wordt veel samengewerkt.” Trends worden met elkaar gedeeld en er is afstemming tussen verschillende regio’s. En met succes. Onlangs is bedrijventerrein Boekelermeer – waar het Energy Park op ligt – benoemd tot het Beste Bedrijventerrein van Nederland 2015. Maar ook elders zijn er groeiende mogelijkheden, voegt Stam toe. Zeker nu de Westfrisiaweg (N23) aangelegd wordt, waardoor er naast een ontsluiting naar het noorden ook een verbinding naar het oosten komt. “De aanleg van de N23 hebben wij bovendien aangegrepen om onze duurzaamheidsambitie in de praktijk te brengen. Er is een asfaltcollector in de N23 verwerkt die energie wint uit de warmte van het asfalt.”

Gevarieerde omgeving

Qua vestigingsklimaat voor bedrijven heeft de regio dus een duidelijke richting gekozen. Echter, met alleen bedrijventerreinen kom je er niet, is Stam zich bewust. Zij ziet in regio Alkmaar ook een troef; het stedelijk hart van Holland boven Amsterdam. De regio met 300 duizend inwoners ligt op een half uur van Amsterdam en Schiphol Airport, en is een gevarieerde omgeving met strand, bos en groene polders. “Regio Alkmaar ligt steeds dichter bij Amsterdam”, vult Stam aan. “We hebben gevarieerde woonmilieus, hoger onderwijs, goede zorg en een vrijetijdsaanbod voor elke doelgroep. En met de ontwikkeling van de Zaancorridor wordt de afstand tot de randstad steeds kleiner.”
 Ben Tap
Wethouder Hoorn

‘We hebben de perfecte uitvalsbasis richting de Randstad, het noorden én het oosten van het land’

We zijn ermee gestopt om elkaar te beconcurreren”, zegt Ben Tap over de ontwikkeling van de bedrijventerreinen in West Friesland. Door de regiefunctie van het ontwikkelingsbedrijf uit de regio wint deze volledige regio, stelt hij.

Een juiste vestigingslocatie

“Een paar jaar geleden deed iedereen dingen meer op eigen houtje. Nu richten wij ons samen op het doel om het bedrijfsleven in de regio te ontwikkelen.” Tap is erg te spreken over de afstemming die het ontwikkelingsbedrijf op zich neemt. “Als een bedrijf zich direct bij ons meldt, zullen we het alsnog doorverwijzen. Zo wordt bedrijven een zo goed mogelijk beeld van alle mogelijkheden in onze regio geboden, zodat organisaties zich kunnen vestigen waar zij het beste passen.”

Maatwerk

Hoorn zelf beschikt over een viertal bedrijventerreinen met ieder hun eigen karakter. Zo is er op ‘Hoorn 80’ vanwege de milieuruimte veel maakindustrie te vinden, kent Schelphoek een niche in kleinschalige nautische en maritieme bedrijven, huisvest West Frisia een mix aan bedrijvigheid en is het nieuwe Zevenhuis een duurzaam terrein. “Op Zevenhuis kan bijzonder veel”, stelt Tap. “Het is een terrein waar echt maatwerk mogelijk is. Niet onbelangrijk is ook dat het prijsverschil met nabij gelegen gebieden als Schiphol groot is, terwijl wij er nog geen drie kwartier vanaf liggen.” Bovendien ligt het terrein op het kruispunt van de A7 en N23, wat het een perfecte uitvalsbasis maakt richting Randstad, maar ook richting het oosten en noorden van het land.
Ook als een bedrijf voor vestiging in een andere gemeente kiest, wint Hoorn daarmee, vervolgt Tap. Dat levert immers indirecte werkgelegenheid op. “De regio is aantrekkelijk voor mensen om te komen wonen. We beschikken over alle faciliteiten en tegelijkertijd over de rust en ruimte om mooi te wonen. Van huizen van vierhonderd jaar oud tot nieuwbouw.”