Tijd voor de volgende stappen, op weg naar het beste bedrijvenpark van Nederland. Dennis Potter, senior adviseur economische zaken van de gemeente Capelle aan den IJssel en parkmanager Ron Verhage koesteren de successen, maar leunen niet achterover. “We gaan op volle kracht door.”

Samenwerking

Dennis Potter is nauw betrokken bij de modernisering van CapelleXL. “We hebben rond het bedrijventerrein met de BIZ een stevige organisatie neergezet. Met een goed werkend secretariaat, altijd bereikbaar en met maatwerkafspraken tussen gemeente en bedrijven. Alles is erop gericht om niet te verzanden in plannenmakerij. Het gaat altijd om het resultaat. Concrete zaken worden heel snel opgelost. Dat kan omdat er één contactpersoon is op het terrein. De revitalisering is mede mogelijk gemaakt met geld vanuit de provincie Zuid-Holland en de regio. Echt een geval van één plus één is drie. Gemeente, ondernemers en provincie of regio hebben geld bijeen gebracht en hiermee samen het gebied een impuls gegeven. Letterlijk, door het zichtbare resultaat in de buitenruimte en figuurlijk, omdat er bij alle partijen energie is losgekomen om met elkaar aan de slag te gaan en te blijven.”
Ron Verhage is de parkmanager. “Ik ben de spin in het web voor ondernemers richting de gemeente en het bestuur van de BIZ en omgekeerd. Ik kan ervoor zorgen dat knelpunten snel worden opgelost. Ook tussen ondernemers onderling. Een inventarisatie leerde mij wat de ondernemers belangrijk vinden. Onder meer parkeergelegenheid, LED-verlichting, aanleg van een glasvezelnet en camerabeveiliging. We hebben er de afgelopen jaren hard aan gewerkt. De BIZ is verantwoordelijk voor al het groen binnen het gebied. Dit betekent dat het groen in de openbare ruimte en op private terreinen vanuit de BIZ wordt onderhouden. Alles in nauwe samenwerking met de gemeente.”
Volgens Dennis Potter zorgt de aanpak van de afgelopen jaren voor een aantrekkelijk bedrijventerrein. “Vanuit mijn werk bezoek ik andere bedrijventerreinen in
Nederland. Ik kom zelden dezelfde professionaliteit tegen. Er is veel geïnvesteerd. Niet alleen financieel; er is ook hard gewerkt aan de relatie tussen ondernemers onderling en met de gemeente. De resultaten liegen er niet om. Het ambitieniveau was en is wellicht hoog, het is immers maar een bedrijventerrein uit de jaren 80. Toch zijn de eerste doelstellingen voor honderd procent gehaald. Het ambitieniveau blijft de komende jaren hoog, maar we houden hier wel van een uitdaging.”

Gezamenlijk belang

Ron Verhage doet een greep uit de behaalde resultaten. “Er is surveillance, een open glasvezelnetwerk, cameratoezicht, een groene omgeving, voldoende parkeergelegenheid, gebiedspromotie en een professionele organisatie, waardoor nieuwe projecten tot stand komen en gezamenlijk belangen worden behartigd. Tot de nieuwe doelstellingen behoren het consolideren van de behaalde resultaten, uitbreiding van het cameratoezicht, herontwikkeling van delen van het terrein, en nieuwe investeringen in duurzaamheid zorgen ervoor dat onze activiteiten duurzaam zijn, waardoor ze ook op langere termijn een positieve bijdrage blijven leveren.”

Ambitie

Dennis Potter vult aan: “We denken niet in problemen, wij zorgen ervoor dat alles goed is geregeld. De afgelopen jaren zijn er veel concrete doelen gehaald. Dat dragen we nu uit. Niet alleen naar de regio: vanuit heel Nederland bestaat er interesse voor onze aanpak. De ambitie was er stiekem al, maar bijna niemand durfde het hardop te
zeggen. Het zit hem in de manier waarop we het doen. Net even anders dan in de rest van Nederland. Het zijn van het beste bedrijventerrein van Nederland is straks de kroon op ons gezamenlijke werk.”