Margreet van Driel

Wethouder Economische Zaken gemeente Zoetermeer

Met extra faciliteiten, een groeiende pool aan IT-talent en de goede bereikbaarheid groeien de kansen voor innovatieve IT-bedrijven, stellen betrokkenen. Siemens, Atos en Teleplan. Ze houden allen kantoor op het IT-park aan de A12, aangevuld met een keur aan innovatieve start-ups en mkb-bedrijven.

Ruim een jaar geleden kwam dit bedrijfsleven op initiatief van de gemeente Zoetermeer samen met onderwijsinstellingen en vastgoedbedrijven om hun wensen te bespreken. En om de toekomstige mogelijkheden van het park te verkennen. Met een gemeenschappelijke visie als resultaat, waarin nauwe verbinding tussen IT-onderwijs, -bedrijfsleven en onderzoek centraal staan.

Een belangrijke meerwaarde voor bedrijven, stelt Margreet van Driel, wethouder Economische Zaken van gemeente Zoetermeer. “Dutch Innovation Park is het visitekaartje van IT, onderwijs en innovatie in onze gemeente. De verschillende partijen op het park werken steeds meer samen.

De gemeente zet er de komende tijd extra op in om die samenwerking verder vorm te laten krijgen. Met de synergie vergroten we kansen voor bedrijven, studenten, onze gemeente en de regio.” Door de gezamenlijke visie worden de ambitie en de ontwikkeling ook gedeeld, onderstreept ze.

Nieuwe inzichten opdoen

De Dutch Innovation Factory, die zich op het Dutch Innovation Park bevindt, is hierbij een smaakmaker. In deze voormalige ‘boterfabriek’ huizen drie differentiaties van de brede bacheloropleiding hbo-ict van De Haagse Hogeschool (Software Engineering, Business IT & Management en Information Security Management), derdejaars IT-studenten niveau-4 van mboRijnland, ruim 20 IT-gerelateerde bedrijven en een incubator die jonge IT-bedrijven van idee naar bv brengt.

Door elkaar te helpen kunnen ze grensoverschrijdend werken en verschillende vormen van vernieuwing realiseren, vertelt programmamanager Harrie van Beek. “Zo kunnen bedrijven met behulp van studenten nieuwe inzichten opdoen, krijgen zij hulp hun ideeën naar de markt te brengen, het onderwijs krijgt een state of art curriculum dat aansluit op de markt en kan de gemeente IT-gerelateerde sociaal maatschappelijke vragen laten beantwoorden om zijn service te verbeteren.”

Challenges

De Haagse Hogeschool en de gemeente tekenden kort geleden een samenwerkingsovereenkomst om het concept van de Dutch Innovation Factory naar een volgend niveau te tillen. De ambitie is stevig, namelijk een verdubbeling van het aantal studenten (naar zo’n duizend) en een verbreding van het opleidingsportfolio.

Waarbij big data & analytics en specifieke lokale en regionale maatschappelijke vraagstukken - zoals (connected) zorg, (connected) vervoer en openbare veiligheid - een belangrijkere rol zullen spelen, naast de reeds bestaande focus op cyber security. Van Beek noemt bij de eerste de betrokkenheid van het regionale onderzoekscentrum Big Data Innovatiehub, die al op het park is gerealiseerd door onder andere Atos, Dell, De Haagse Hogeschool, Innovation Quarter en gemeente Zoetermeer.

Soortgelijke samenwerkingen zullen onder de noemer Innovatielab vaker gaan plaatsvinden. Komend jaar worden zowel een fysieke plek als een digitale omgeving ontwikkeld, waar betrokkenen elkaar vragen kunnen ‘challengen’ en zij aan elkaar gekoppeld worden om oplossingen voor deze veelal IT-gerelateerde uitdagingen te vinden. Mede door inzet van een matchmaker. “De afgelopen jaren hebben we ervaring op kunnen doen, waardoor we nu veel terrein kunnen winnen.”

Hoogwaardige bedrijfsruimte

Een ander belangrijk onderdeel van Dutch Innovation Park is de Dutch Tech Campus (DTC), dat zich over de helft van het terrein uitstrekt. Het is ook de plek waar eerdergenoemde bedrijven als Siemens en Atos gevestigd zijn. En heeft als doel mensen bij elkaar te brengen en ervoor te zorgen dat zij kennis met elkaar delen.

En heeft als doel mensen bij elkaar te brengen en ervoor te zorgen dat zij kennis met elkaar delen.

Onder andere door face-to-face contacten op de campus, toegang tot hoogopgeleid personeel en een uitgebreid netwerk van faciliteiten. “We faciliteren een werkomgeving waar bedrijven het beste tot hun recht komen”, vat Hagen Vogt, mede-eigenaar van DTC, samen. “Daarvoor bieden we een mix van kantoorruimte en hoogwaardige bedrijfsruimte waar bijvoorbeeld testopstellingen mogelijk zijn.” De huidige acht gebouwen met zo’n 40.000 vierkante meter vloeroppervlak worden de komende tijd aangevuld met 17.500 vierkante meter nieuwe ruimte.

Hackathons

Vogt wijst buiten de kantoor en bedrijfsruimte ook op het belang van de bijbehorende faciliteiten. Er zijn volgens hem veel gemeenschappelijke diensten waar huurders van profiteren. Zoals ontvangst van gasten in de brasserie met centrale receptiefunctie door één van de aanwezige gastvrouwen, beveiliging van terrein en gebouwen, algemene vergaderruimtes en een gezamenlijke bedrijfskantine.

Allen plekken om verbindingen te maken. “Ook de centraal in de campus gelegen waterpartij nodigt echt uit om samen te komen en elkaar te spreken. In de zomer wordt er dan ook veelvuldig gebarbecued op het terras.” Belangrijk voor de synergie op het park en de community zijn ook de kennissessies, het VitalITy Lab en hackathons die door verschillende initiatiefnemers in de Dutch Innovation Factory worden georganiseerd. Ook die worden de komende tijd geïntensiveerd.”

Experimenteerruimte

Hoewel Dutch Innovation Park, op korte afstand omringd door Rotterdam, Delft, Leiden en Den Haag, al goed bereikbaar is, wordt ook hierin nog een volgende stap gezet wanneer eind dit jaar het direct aan het park gelegen treinstation ov-station Lansingerland-Zoetermeer in gebruik wordt genomen.

“Personeel is een steeds belangrijker issue voor bedrijven”, zegt Van Driel. “Daarom is het gunstig dat er steeds meer talent naar het park komt. Het wordt in de toekomst ook mogelijk om er te wonen. ” In eerste instantie gaat dit om short stay woningen en studentenhuisvesting. Wat voor extra levendigheid en extra aantrekkelijke omgeving moet zorgen. En waardoor het Park zich volgens haar op termijn kan ontwikkelen tot een ‘Next Economy Campus’.

De gemeente Zoetermeer ontwikkelt zich op zijn beurt tot een omgeving waar (maatschappelijke) innovaties in de praktijk kunnen worden getest. Ook wel een living lab genoemd. “De komende decennia komen er allerlei huisvestings-, zorg- en andere maatschappelijke vraagstukken op ons af. Het park is een bijzonder geschikte omgeving om daarmee te experimenteren.”

Versneller

De nieuwe stappen zullen bijdragen aan verdere ontwikkeling van het gunstige ondernemersklimaat van Zoetermeer, stelt Van Driel. Waar de gemeente zich volgens de wethouder met de intrede van het ‘actieplan economie’ drie jaar geleden al intensief voor inzet.

Het Dutch Innovation Park neemt hierbinnen een belangrijke rol in. “We werken bijvoorbeeld met vast accountmanagement voor het Park en willen als versneller fungeren. Dat kan alleen als de lijnen kort zijn. Dus bezoek ik zelf gemiddeld één à twee keer per week een bedrijf in onze stad. Zo proberen we zo open mogelijk te zijn.”

Voor Vogt is het in ieder geval duidelijk: “In een cirkel van honderd meter vind je bedrijven, onderwijs, een start-up incubator, kinderopvang, een brasserie, een ov-station en ruime parkeermogelijkheden. Alles wat nodig is voor succes, net voordat de file naar Den Haag begint.”