In 'Mijn Overzicht' kunnen inwoners zelf vragen stellen, afspraken inplannen en informatie uploaden, zoals uitkeringsspecificaties. Zo krijgen mensen controle over hun eigen situatie en kunnen ze bijdragen op momenten die hen uitkomen – buiten kantoortijden bijvoorbeeld. Ook krijgen ze reminders als zij een afspraak hebben of documenten moeten aanleveren. “Met dit systeem zorgen we ervoor dat mensen die gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen acties ondernemen om hun basis op orde te krijgen en te houden”, aldus Beckers. Aangezien alle betrokken organisaties in het systeem werken, en de acties van medewerkers zichtbaar zijn, kunnen gebruikers real time zien wat de status is van hun dossier.

DigiD

Een speerpunt is dat inwoners (oftewel gebruikers) actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van het systeem. Daarvoor zijn expertgroepen ingericht. Dat leverde al gauw nuttige inzichten op. De eerste user interface was volgens velen bijvoorbeeld te ingewikkeld. Het mocht kaler en duidelijker. Het systeem laat nu een soort verkeerslicht zien: drie bolletjes om aan te geven welke actie er nodig is. “Het ziet er niet fancy uit, maar de inwoner is er blij mee. Daar is het ons om te doen. De inwoner wil nu eenmaal vooral een duidelijk, functioneel systeem.” Om een vertrouwd gevoel te geven en om goede veiligheid te bieden, is er gezorgd voor een koppeling met DigiD.

De reacties van inwoners zijn bijzonder positief, merkt Beckers, en ook aan de kant van de gemeente bevalt het systeem erg goed. “We hebben het niet ontwikkeld vanuit een efficiency-oogpunt, maar het leidt er wel toe. Mensen hoeven minder vaak naar ons kantoor te komen en bellen minder tijdens kantooruren. Zo houden onze medewerkers meer tijd over voor inhoudelijke gesprekken.”

Smartphone-app

Inwoners zijn overigens niet verplicht om 'Mijn Overzicht' te gebruiken, benadrukt Beckers. “Mensen die er niet mee uit de voeten kunnen, zoals laaggeletterden, die begeleiden we of helpen we op een andere manier. Via de telefoon of tijdens een fysieke afspraak, zoals ze gewend zijn.”

Het gebruik van de portaal moet in ieder geval steeds laagdrempeliger worden. Zo wordt er momenteel gewerkt aan een smartphone-app. “Samen met onze technische partner voegen we telkens nieuwe functionaliteiten toe, met als doel burgers zelfredzamer te maken.”