Rob Goris

Procescoördinator

Gemeenten beheren de openbare ruimte. Voor bouw en onderhoud worden aannemers ingeschakeld, die zich moeten houden aan een bestek: het geheel van administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden.

Een bestek omvat tekeningen en technische omschrijvingen die de basis zijn voor het contract tussen de gemeente en de aannemer, en voor de prijsvorming. “De gemeente Breda werkt met verschillende bestekvormen”, vertelt procescoördinator Rob Goris. “Onder andere beeldbestekken en Excel-documenten. In de praktijk is dat lastig te combineren. Bovendien zijn bestekken vrij complex omschreven.”

Objectief toetsen

De aannemer moet een bestek uitvoeren zoals afgesproken, en de kwaliteit daarvan moet worden gecontroleerd. Voor de inspecteur en de aannemer moet dan duidelijk zijn waarop wordt gecontroleerd, en een bestek moet objectief kunnen worden getoetst.

De gemeente Breda gebruikt hiervoor sinds enige tijd de zogeheten bestekchecker: een app op de telefoon die inspecteurs helpt met een inspectie en die controles overzichtelijk op een rijtje zet, met gegevens uit het beheerssysteem. Toetsing met de app gebeurt aan de hand van verschillende beeldkwaliteitsnormen. De app berekent ook het percentage dat afwijkt van de kwaliteitseisen.

“De samenwerking met aannemers is veel transparanter geworden”, vertelt Goris. “De inspecteur ziet een lijst van te controleren werkzaamheden. Per inspectie geven we de kwaliteit aan en bij afkeuring maken we foto’s. De rest gaat vrijwel automatisch via de bestekchecker.”

Goris merkt tijdens uitleg en demo’s dat opdrachtnemers zich verbazen over het gemak van de bestekchecker. “De werkzaamheden rond inspecties zijn veel eenvoudiger geworden. Voorheen waren we veel tijd kwijt met het bij elkaar zoeken van gegevens om überhaupt te kunnen keuren. Inspecteurs zaten veel binnen om inspecties voor te bereiden en informatie bij te werken. Nu gaat dat met twee drukken op de knop. Het werkt fantastisch en scheelt heel veel tijd. In de app staat elke week een inspectielijst klaar, waar we voorheen veel tijd kwijt waren om gegevens bij elkaar te zoeken en zo’n lijst samen te stellen.”

Meer functionaliteiten

De gemeente Breda is de bestekchecker samen met de leverancier verder aan het ontwikkelen. In eerste instantie was deze vooral bedoeld om het werk van de toezichthouders makkelijker te maken. Daarna moesten ook de overzichten duidelijker worden, en weer later werden de aannemers erbij betrokken.

De volgende stap is dat de aannemer zelf bij de gegevens kan om bijvoorbeeld mutaties in de opdracht te zien. “Zo breidt het zich steeds verder uit”, aldus Goris. “De bestekchecker stelt ook rapporten en termijnstaten op voor de aannemer. De wijzigingen naar het beheersysteem kunnen we rechtstreeks doorvoeren in het systeem of via een rapport teruggeven. Zo breiden we de bestekchecker steeds verder uit. Daar zijn we feitelijk nooit mee klaar. En wellicht kunnen er ook andere gemeenten mee gaan werken.”