Kees Verhoeven

Kees Verhoeven
D66 Tweede kamerlid

Kees Verhoeven is Tweede Kamerlid voor D66, met onder meer ICT, technologie en privacy als belangrijke aandachtsgebieden. Hij riep de kamer onlangs op tot een “deltaplan cybersecurity”.

“Cybercriminaliteit vormt een steeds grotere dreiging voor onze nationale veiligheid. Met één druk op de knop kunnen criminelen onze vitale infrastructuur platleggen en gewone Nederlanders komen vroeg of laat in aanraking met internetoplichters. Nederland moet zich goed wapenen; daar zijn maatregelen voor nodig.”

Ver-van-mijn-bed-show

Deloitte bracht in 2016 voor het eerst de cyberrisico’s in Nederland gedetailleerd en gekwantificeerd in beeld door middel van data-analyse. Het onderzoek toont aan dat het totale waardeverlies door cyberrisico’s voor de grootste Nederlandse bedrijven en overheid op jaarbasis ruim tien miljard bedraagt.

“En daar is de schade voor particulieren nog niet eens in meegenomen. Het gaat bijvoorbeeld om cyberaanvallen die de productie van bedrijven onderbreken. Ook zien we steeds meer virussen die data versleutelen, waardoor mensen, bedrijven en overheden schade oplopen.

Daarnaast neemt de Identiteitsfraude ook toe. De opkomst van internet of things werkt als een katalysator. Onderzoek toont aan dat in 2020 wereldwijd bijna 21 miljard apparaten zijn aangesloten op het internet. Daar zitten veel onveilige, alledaagse apparaten tussen.

Criminelen die met je meekijken via de camera’s in je huis die je juist ter beveiliging had opgehangen. We zien cybercriminaliteit nog steeds als een ver-van-mijn-bed-show. We gaan ons pas zorgen maken als er iets gebeurt. Op het basale niveau moeten we weten dat we veel leed kunnen voorkomen. Ik noem dat cyberhygiëne.”

Te versnipperd

Het dweilen met de kraan open moet volgens Kees Verhoeven afgelopen zijn. Hij pleit voor een bredere bewustwording bij overheid, bedrijfsleven en burgers én stelt voor om stevig te investeren in het bestrijden van cybercriminaliteit en liever nog het voorkomen ervan.

Het aantal cyberrechercheurs bij de politie moet worden uitgebreid.

“Het aantal cyberrechercheurs bij de politie moet worden uitgebreid, net als het aantal experts bij het Defensie Cyber Commando. Er moet ook worden geïnvesteerd in de toezichthouders. We hebben de Autoriteit Persoonsgegevens, een Nationaal Cyber Security Centrum en de Autoriteit Consument en Markt.

Ze hebben alle drie raakvlakken met de digitalisering. De beschikbare middelen moeten worden uitgebreid en er moet beter worden gecoördineerd. We moeten ook heel nauwkeurig kijken naar de organisatievorm bij de overheid.

In de praktijk zijn er diverse ministeries betrokkenen bij cybercriminaliteit. Deze betrokkenheid is te versnipperd en daarmee een van de redenen waarom cybersecurity nog niet echt op de “overheidskaart” staat.”

Dat laatste gaat volgens Kees Verhoeven de komende tijd echt veranderen. “Er moet meer geld naar kennis, kunde, middelen, mensen en organisaties. Ik zie dat meerdere politieke partijen dit belangrijk vinden. Daarmee groeien de kansen om de bestrijding van cybercriminaliteit de komende kabinetsperiode beter te borgen.”