En wel zo, dat de dienstverlening een maximale waarde voor de burger realiseert - en dat ook het overheidsapparaat profiteert. Dat is de visie van Engbert Verkoren en Arjen van Berkum, respectievelijk CEO en Chief Disruption Officer bij Conclusion -  ecosysteem op het vlak van Business Transformatie en IT Services. “De toekomst gaat over Relevantie.”

Een stap verder

Volgens Engbert Verkoren staat de overheid voor een beslissende keuze: “Grof gezegd: of je digitaliseert al het bestaande zodat je weer even meekan. Of je neemt ook meteen je werkwijze, processen en vernieuwing mee in je aanpak.

Wat er nog ontbreekt is de regie over het geheel.

De technologie ondersteunt je daarbij op alle mogelijke manieren. Dankzij vernieuwende (digitale) concepten kun je op totaal andere manieren werken. Dáár zijn wij dus van en hier liggen ook de kansen.

Het resultaat: én de burger krijgt een betere service én de overheid kan zich beter focussen op de menselijke kant van haar taak en het échte contact met haar burger.

Wanneer je complexe overheidsprocessen gaat digitaliseren vanuit de manier zoals die processen altijd hebben gewerkt, dan blijft de echte innovatie achterwege. Ik vraag me af of we dan niet een enorme kans laten liggen. Het laatste wat moet gebeuren is een soort nieuwe verpakking voor het oude. Dit is het moment voor een stap verder.”

Naar real time feedback

Arjen van Berkum bekijkt het huidige management- besturingsparadigma vanuit zijn rol als Chief Disruption Officer. “Dit denkkader komt onherroepelijk onder vuur te liggen. We acteren daarin namelijk vanuit een Command & Control cyclus: sturen en controleren.

Dit gaat in de toekomst veranderen. We krijgen real time feedback, waarbij het onderliggende systeem de overheidsorganisatie vertelt wat verstandig is om te doen. Dit betekent ook dat het systeem de routinematige handelingen overneemt, zodat overheden zich kunnen focussen op de essentiële punten die in de toekomst alleen nog maar belangrijker worden.

Met de verbinding tussen overheid en de burger als hoogste doel. Mocht er nog iemand twijfelen aan het bestaansrecht van een servicegerichte overheid: hierdoor twijfelt niemand meer.”

Regisseer vanuit je relevantie

Verkoren: “Voor het succes van deze digitaliseringslag zijn ten minste drie ingrediënten nodig. Daarvan zijn er twee aanwezig, maar nog niet alle. Wat er wel is, is een overheid die overtuigd is van technologische mogelijkheden om te zorgen voor een optimale dienstverlening naar de burger.

We willen verder gaan dan pure digitalisering.
 

Ook de technologie is voorhanden. Maar wat er nog ontbreekt is de regie over het geheel. Het overzicht. Acteren vanuit een breed gedragen visie.” Van Berkum: “De cruciale vraag hierbij: wanneer ben je als overheid relevant in het leven van de burger of ondernemer?

Als je als overheid echt waarde wil toevoegen dan moet je de routinematige taken zo efficiënt mogelijk uitvoeren en je afvragen op welke momenten je niet routinematig moet zijn. Dat is het moment dat je maximale waarde voor de burger en ondernemer kunt realiseren.’’

Omarm de toekomst

Verkoren: “Bij deze verandering speelt de mindset een essentiële rol. Je moet durven experimenteren en blijvend innoveren. Telkens alert zijn om aan de verwachting van de ander te voldoen. Doe ik het vandaag slim en goed? En: hoe overtref ik dat morgen?”

Van Berkum: “Dit soort vragen begint met je openstellen voor verandering. Dat raakt de cultuur, de processen en ook – keihard - de IT binnen de overheid. Maar als je die slag kúnt maken, heb je je eerste winst binnen. Het zal niet makkelijk zijn, maar die mindset is de basis waardoor daadwerkelijk dingen gaan veranderen.”

En nu doorpakken….

Verkoren: “Bij de overheid spreken we steeds meer opdrachtgevers die de digitale transitie willen gebruiken om dingen echt anders en beter te doen. Wij staan te popelen om daaraan bij te dragen. Passend bij de kansen van nu en de behoefte van morgen. ”

Van Berkum: “We willen verder gaan dan pure digitalisering. Dit is hét moment om door te pakken. Zo staan wij erin.”

CONCLUSION: BUSINESS DONE DIFFERENTLY

Conclusion is de naam van een ecosysteem van zelfstandig opererende bedrijven op het vlak van Business Transformatie en IT Services. Elk bedrijf geeft alleen of in wisselende combinaties invulling aan uw vraag.

Voor de overheid voorziet Conclusion in het digitaliseren van processen, het transformeren van bestaande (business)modellen en het overnemen van de verantwoordelijkheid voor missie- en maatschappijkritische systemen.

Conclusion ondersteunt opdrachtgevers in hun transitie naar een volgende fase door samen risicodragend te ondernemen. Andere onderscheidende kenmerken? Echte betrokkenheid, veel eigen initiatief en de durf om het ‘anders’ te doen. Business Done Differently.