Bas Eenhoorn
Digicommissaris

“Nederland mag niet in het slop raken op het gebied van digitalisering en de elkaar in rap tempo opvolgende ontwikkelingen. Om het contact met burger en bedrijfsleven te versterken, is de urgentie om in actie te komen zeer hoog. Een van de doelstellingen van het kabinet in deze kabinetsperiode is dan ook dat binnen afzienbare tijd iedereen volledig digitaal moet kunnen communiceren met de overheid.”

Thema’s van de Digicommissaris

“De taak van de Digicommissaris is erop gericht dat burgers en bedrijven, als ze dat willen, gemakkelijk, snel, veilig en betrouwbaar digitaal al hun zaken met de overheid kunnen regelen. Het bureau Digicommissaris, bestaande uit vijftien mensen afkomstig uit alle overheidslagen, draagt daaraan bij. Samen werken we aan een generieke digitale infrastructuur met voorzieningen die de digitale dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven zo goed mogelijk verzorgt. In combinatie met de financiering en de algehele aansturing zijn dit onze belangrijkste taken.
Ons programma gaat over digitale dienstverlening, over hoe de overheid moet omgaan met gegevens, hoe burgers en bedrijven zich digitaal kunnen identificeren en over interconnectiviteit, de wijze waarop digitale overheidsvoorzieningen met elkaar verbonden zijn. Digitaliseren van dienstverlening betekent bijvoorbeeld dat burgers straks hun gegevens maar één keer bij een overheidsinstantie hoeven op te geven en niet steeds opnieuw. Dat doe je door basisregistraties, waarin de overheid gegevens opslaat, te koppelen aan voorzieningen voor digitale dienstverlening. Sommige gemeenten zijn hier al ver mee, zoals Molenwaard, dat zelfs geen gemeentehuis meer kent. Alles gaat digitaal. De geboorte van een kind geef je er digitaal op en vervolgens komt de ambtenaar bij je thuis om de geboorteakte te laten ondertekenen. Zo ontstaat efficiëntie en een overheid waarmee het prettig werken is. Daarbij zijn betrouwbaarheid en veiligheid uiteraard belangrijke aandachtspunten.”

Slimmere overheid

“Al met al betekent dit veel werk, dat veelal de autonomie van verschillende partijen raakt. Daarom voeren wij ons werk uit in nauw overleg. Door maximaal gebruik van digitalisering ontstaat op termijn een slimmere en goedkoper werkende overheid die kan voldoen aan vragen uit het publiek. Een goed voorbeeld is het Ondernemingsdossier, waarin ondernemers zelf alle voor de overheid relevante gegevens kunnen opnemen.  Dat kan veel papierwerk schelen. Uiteraard moet ook de overheid dan wel beschikken over de juiste digitale middelen om hiermee te werken.

Digitaliseren van dienstverlening betekent bijvoorbeeld dat burgers straks hun gegevens maar één keer bij een overheidsinstantie hoeven op te geven en niet steeds opnieuw.

Ondernemers zijn enthousiast over deze manier van werken, waarop de overheid kan inspelen. Maar: naast de inspanningen voor digitalisering is er ook aandacht nodig voor de tien tot vijftien procent van de Nederlanders die niet zo digivaardig zijn.
We staan hierbij wel voor uitdagingen. Zoals de wens om voorop te lopen ten opzichte van Europa in de gedigitaliseerde wereld, de noodzaak om te blijven inspelen op vragen vanuit de samenleving en het creëren van een economische impuls. Digitaliseren we niet voldoende, dan ligt economische achterstand op de loer. Het is belangrijk dat hieraan hoge politieke prioriteit wordt gegeven. Wat mij betreft is er veel te zeggen voor de aanstelling van een minister van informatievoorziening. Op dit moment zijn landen als Denemarken en Estland al ver gedigitaliseerd. Ons streven moet zijn dat Nederland nummer 1 wordt in digitalisering.”

Over de Digicommissaris

Bas Eenhoon werd op 1 augustus vorig jaar Nationaal Commissaris Digitale Overheid, ook wel Digicommissaris. Hiervoor bekleedde hij onder meer verschillende burgemeestersposten – waaronder die van waarnemend burgemeester in Alphen aan den Rijn ten tijde van de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof - en was hij enkele jaren voorzitter van de VVD.