Hans Hoornstra

Voorzitter Stichting Digitale Overheid

Met vallen en opstaan heeft de overheid haar digitale infrastructuur op orde gebracht. Het toepassen en het ontwikkelen van digitale oplossingen wordt niet langer vertraagd door hard- of software. Het is juist de mens die de vertragende factor dreigt te worden. Opmerkelijk genoeg is het niet de knoppenvaardigheid waar het de ambtenaar aan ontbreekt, het zijn de zogenoemde Future Work Skills die aandacht vragen.

Het aanpassen van vaardigheden aan omstandigheden is niets nieuws. Generaties voor ons hebben op sleutelmomenten hun vaardigheden ingrijpend moeten bijstellen wanneer een nieuwe manier van werken zich aandiende. Maar omdat de versnelling van technologie vandaag de dag exponentieel is, ontstaat de vraag of wij in het huidige tijdsgewricht kunnen volstaan met eenmalige kalibratie om aan te sluiten bij de eisen die een verregaand gedigitaliseerde samenleving aan ons stelt.

De maatschappelijke verandering die we momenteel doormaken heeft als kerneigenschap de snelheid waarmee deze zich voltrekt. Generaties voor ons moesten zichzelf één of maximaal twee keer in hun carrière kalibreren aan nieuwe omstandigheden. Ze verhuisden als het ware van de ene status quo naar de volgende. Deze luxe hebben we niet. Een dynamische omgeving is de nieuwe status quo, we leven en werken in voortdurende transitie.

Om te functioneren in een voortdurend veranderende omgeving moeten we alert zijn. In zekere zin wakker worden. De automatische piloot werkt niet, noch de cruise control. De rol die je vandaag vervult, kan morgen anders zijn. Dynamiek doet een beroep op onze flexibiliteit, alertheid en voortdurend leervermogen.

Wij hebben deze kwaliteit een naam gegeven: Digitale Intelligentie. Digitale intelligentie is het vermogen om alert, verstandig en behendig te schakelen tussen vaardigheden die een digitaal verbonden samenleving van ons vereist.