Arie van Bellen

Directeur ECP

Waar staan we met de digitale samenleving?

We doen van alles met computers; apparaten worden aangestuurd via internet en robots komen ons dagelijks leven binnen. We worden een digitale samenleving. Maar we denken nog dat digitalisering technologie is, ICT, maar de technologie is slechts een middel.

ICT stelt ons in staat steeds nieuwe innovaties voort te brengen, zoals big data, blockchain en autonome intelligentie, maar digitalisering is eigenlijk verandering. Doen we het niet goed, dan heeft dat impact op ons leven en welzijn. Digitalisering is in elk economisch en maatschappelijk domein aanwezig. We onderschatten hoe snel we zijn veranderd in een datasamenleving. We moeten nu alle zeilen bijzetten.’’

Waar lopen bedrijven en overheid tegenaan?

“Onze digitale kennis en vaardigheden moeten veel beter. Digitaalvaardige arbeidskrachten zijn schaars. Er zijn te weinig gerichte opleidingen waar je die kennis op kunt doen en wat studenten leren, sluit niet altijd aan bij de vraag van bedrijven. Naast investeren in onderwijs moeten overheid, wetenschap en bedrijven meer kennis met elkaar gaan delen. De politiek zou ook meer moeten experimenteren, bijvoorbeeld met het elektronisch patiëntendossier. En: nu liggen gegevens van burgers bij veel verschillende overheidsorganisaties: maak daar één plek van, zodat je als burger meer grip hebt op je eigen gegevens.”

Waarom is samenwerking zo belangrijk?

“De snelheid en reikwijdte van digitalisering is niet meer te vatten in één macht en kracht. Het is toch te gek dat banken, overheden en onderwijsinstellingen hun veiligheidsvoorzieningen apart hebben geregeld (bankpas, DigiD). Die kun je prima met elkaar delen. We hebben een pasje voor de bank, maar geen pasje om met de overheid in contact te treden. Andere landen hebben dat bijvoorbeeld wel.”

Wat zijn de kansen en bedreigingen

“Een goede digitale samenleving is goed voor de economische ontwikkeling. Een bedreiging is het wanneer publieke en fundamentele waarden onder druk komen te staan. Maar dat is ook weer een kans om samen uit te komen op een betrouwbare, digitale samenleving waar zorgvuldig wordt omgegaan met veiligheid en privégegevens.”