Rob Kreft

Rob Kreft
Adviseur Big Data en Sectoraal Knooppunt Provincies bij provincie Overijssel

Overheden maken gebruik van verschillende landelijke voorzieningen en basisregistraties. WOZ, DigiD en MijnOverheid zijn daar voorbeelden van. Ook provincies maken gebruiken van dergelijke voorzieningen en registraties.

Rob Kreft is adviseur Big Data en Sectoraal Knooppunt Provincies bij de provincie Overijssel. Hij vertelt over de redenen waarom de provincie is overgestapt naar Yenlo.

“Even terug in de tijd. Overijssel, maar ook andere provincies hadden behoefte aan een slimme aansluiting van de basisregistraties op de in huis draaiende applicaties. Overijssel heeft dat toen ontwikkeld en andere partijen en provincies sloten bij ons aan.

Daarmee was het Sectoraal Knooppunt Provinciën (SKP) geboren. In totaal waren er zes partijen. Om het SKP up to date te houden, moesten natuurlijk alle ontwikkelingen bijgehouden worden. Dat was veel werk en het liep behoorlijk in de papieren.

Op enig moment ontstond dus de vraag ‘hoe kan dit beter én goedkoper georganiseerd worden? Is uitbesteding aan een marktpartij niet veel rendabeler? Een provincie is immers geen software ontwikkelaar.

De deelnemende partijen besloten dat als er een partij in de markt zou komen die een SKP kan regelen, we het aan hen over zouden laten.” Die marktpartij kwam er en Yenlo verzorgt nu de aansluitingen op de diverse basisregistraties voor de provincie Overijssel en de andere partijen.

Certificaten

Kreft stelt dat uitbesteding gemakkelijker en goedkoper is. “Daarnaast is de service beter door het volume. Nog een voordeel is dat we nu steeds beschikken over de nieuwste versie van een applicatie.

Nog een voordeel is dat we nu steeds beschikken over de nieuwste versie van een applicatie.

Gaat het Kadaster van versie 2.2 naar 2.3, dan regelt Yenlo dat allemaal voor ons.” De overgang van het SKP naar Yenlo startte in september 2016 en men is nu bezig de laatste aansluitingen over te zetten.

“Elke overdracht heeft een certificaat nodig, feitelijk is Yenlo een tussenpartij tussen twee andere partijen. Het inregelen neemt veel tijd in beslag, hoe meer aansluitingen, hoe meer tijd. Overijssel heeft vijf aansluitingen die overgezet worden: BAG, HR, BRK, GBAV en een bevragingsmodule HR.”

Niet elke provincie gebruikt dezelfde software, maar Yenlo werkt volgens een vastgesteld protocol. “Dat betekent dat men achter de ‘voordeur’ van een provincie soms zelf nog wat aanpassingen moet doen om de applicaties draaiend te krijgen. ”

Kostenbesparend

Kreft is blij met de overstap naar Yenlo. “We hebben eens uitgerekend hoeveel partijen er nodig zijn in een samenwerking om de kosten op hetzelfde niveau te krijgen als Yenlo nu kost.

Het bleek dat samenwerking tussen alle provincies en omgevingsdiensten nog steeds duurder zou zijn dan outsourcen naar Yenlo. En het is tenslotte belastinggeld, dus daar willen we zorgvuldig mee omgaan.”