Voor het maken van een afspraak bij de gemeente hoef je natuurlijk niet met allerlei veiligheidschecks in te loggen. Maar voor het aanvragen van toeslagen of een bankrekening of het online invullen van papieren voor de makelaar moet de identiteit online driedubbel vaststaan. Met het eID stelsel is straks de fysieke identiteitskaart ook digitaal te gebruiken. Dat is voor dit soort diensten veel veiliger dan bijvoorbeeld een gebruikersnaam-wachtwoordcombinatie, of een kopie van het paspoort”, vertelt Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
In het eID stelsel werken overheid en bedrijfsleven samen en maken zij onder meer afspraken over betrouwbaarheid en privacy. De burger kiest dus per situatie zelf welk inlogmiddel hij gebruikt om zijn identiteit op internet kenbaar te maken. Hetzelfde identificatiemiddel gebruiken voor alle online dienstverlening moet uiteindelijk eveneens mogelijk zijn.

Zelf kiezen

“Bovendien wordt dankzij het eID stelsel niet onnodig te veel persoonlijke informatie gedeeld. Een boekenwinkel bijvoorbeeld, hoeft natuurlijk alleen maar te weten of er is betaald en niet wanneer iemand geboren is of wat zijn BSN is. Het eID stelsel zorgt ervoor dat derden alleen te weten komen wat ze moeten weten. En in geval van een storing kan dus in plaats van de identiteitskaart bijvoorbeeld een bankpas als inlogmiddel dienen.”
De noodzaak hiervan is volgens Plasterk evident, gezien de almaar verder digitaliserende samenleving. “DigiD is op dit moment veilig genoeg, maar de noodzaak tot het nog beter vaststellen van iemands identiteit online neemt toe. En een identiteit is in theorie al te stelen door brieven met persoonlijke informatie uit de brievenbus te hengelen. Bij een veiliger stelsel heeft iedereen baat.” In het stelsel gaan DigiD en de eHerkenning voor het bedrijfsleven op. Daarnaast zal de nieuwe standaard voor organisaties en bedrijven volgens de minister goedkoper zijn dan wanneer zij ieder voor zich hun digitale dienstverlening toekomstbestendig maken. Het is de verwachting dat ze minder schade ondervinden van identiteitsfraude.

Doelstellingen

De pilots starten in de tweede helft van 2015. Een nog onbekend aantal identiteitsdocumenten, zoals rijbewijzen of ID-kaarten, krijgt hierbij een chip waarmee gebruikers zich online kunnen identificeren. Daarnaast starten proeven met private middelen, zoals een bankpas, voor publieke diensten.
Hoewel Plasterk de resultaten en ervaringen afwacht, is hij positief over het eID stelsel. “Er zijn nog verschillende stappen vereist, maar het is wel de bedoeling dat het stelsel in 2017 draait. De doelstelling van het kabinet is immers dat in dat jaar alle interactie met de overheid digitaal moet kunnen plaatsvinden, 24/7. Dit voorkomt dat de burger onnodig langs verschillende loketten hoeft en dat informatie maar één keer hoeft te worden verstrekt, in plaats van dat voor een vergunning een uittreksel is vereist terwijl die informatie gewoon aanwezig is bij de overheid.”
Een land zoals Zweden kent ook een stelsel voor identificatiemiddelen. In 2016 wordt de eerste fase van de pilots in Nederland geëvalueerd.

Voordelen van het eID

Het eID Stelsel is de belangrijkste stap naar de digitale overheid in 2017. Maar wat zijn nu precies de voordelen van het eID?

  • Makkelijk te gebruiken.
  • Minder wachtwoorden, pasjes e.d.
  • Efficiënte schakel tussen overheid en burger.
  • Bescherming en privacy.
  • Minder ID-fraude.
  • Meer gebundelde vormen van dienstverlening.
  • Europees geldig.
  • Identiteitsgegevens zijn actueel en direct inzichtelijk.
  • Data en gebruik is gepersonaliseerd.
  • Kosten besparend.