In IJsselstein worden geregeld geweldsdelicten gepleegd. Vooral tijdens het weekend in het horecagebied vinden er met regelmaat mishandelingen en openlijke geweldplegingen plaats.
“Het gebruik van cameratoezicht is een goed technisch hulpmiddel waarmee je het veiligheidsbeleid kunt uitvoeren en sturen. Als je via de beelden ziet dat situaties dreigen te escaleren, kun je er snel op inspelen door preventief te reageren”, vertelt Luc Hoogstraten, beleidsmedewerker operationeel veiligheidsbeleid bij de gemeente IJsselstein. “Maar dan moet je wel weten waar je naar moet kijken. Wij hebben het uitkijken van de camera-
beelden in eigen beheer, met toestemming van de officier van justitie. We kennen de herrieschoppers en de probleemgroepen en kunnen op hun gedrag anticiperen. We sturen er bijvoorbeeld straatcoaches op af of seinen de politie in.”

Aanzienlijke daling criminaliteit

In en rond de binnenstad van IJsselstein zijn inmiddels twintig camera’s in gebruik en wordt er een mobiel systeem in reserve gehouden. De inwoners hebben er geen problemen mee, aldus Hoogstraten. “De criminaliteit is sinds de invoering van videotechnologie met 43% gedaald. Het aantal fietsendiefstallen is zelfs met zeventig procent afgenomen.” Op bepaalde vooraf overeengekomen tijden, bij grote evenementen  en op speciaal justitieel verzoek worden de beelden live uitgekeken of voor justitieel onderzoek teruggekeken. Verder worden de beelden alleen gebruikt voor het handhaven van de openbare orde en voor crowdmanagement bij evenementen. “De radiofrequenties en de beeldopslag zijn bovendien gecodeerd, een buitenstaander kan er niet bij”, aldus Hoogstraten.

Flexibel systeem

De beelden worden via radioverbindingen uitgelezen. Dat maakt het systeem flexibel. “We kunnen camera’s snel installeren en ook makkelijk verplaatsen. Er komt geen glasvezel aan te pas. Dat is echt vooruitstrevend. Zo beschikken we zelfs over een mobiele camera die we waar nodig kunnen neerzetten. Soms kun je dan problemen oplossen die anders veel manuren kosten bij de politie. De aanwezigheid van de camera kan ook een direct preventieve werking hebben als deze prominent staat opgesteld.”  
De camera’s worden geleverd en beheerd door een externe partner. De gemeente least de camera’s en het systeem. “Dat betekent geen investering en geen kapitaallast”, besluit Hoogstraten. “Bovendien onderhoudt deze partij de camera’s, er is een storingsservice en alle camera’s zijn verzekerd. De gemeente is volledig ontzorgd en dat werkt zeer goed.”