“Waarde creëren doe je vooral door data slim te combineren, vaak door onverwachte combinaties te maken. Met één beheerlaag kun je analyses uitvoeren op de hele set in plaats van op een subset”, aldus Koopman. Hij illustreert het met een voorbeeld. Een grote buitenlandse stad, bestaande uit verschillende stadsdelen met elk hun eigen bestuur, wilde overkoepelend kosten besparen én de kwaliteit van het wegennet verbeteren. “Zij hebben een analyse gedaan met data die al voor handen was. Namelijk kijken naar waar de meeste ongevallen voorkwamen en wat de oorzaken daarvan waren. De ongevallen bleken vooral plaats te vinden op de scheidslijnen tussen de stadsdelen, want daar werden de wegen en de verkeerslichten niet goed onderhouden. Zo konden ze ingrijpen, wat na een kleine investering ettelijke miljoenen heeft bespaard.”

Horizontaal denken

Koopman benadrukt dat hiervoor vaak niet gelijk iets hoeft te veranderen aan de fysieke infrastructuur. Door steeds intelligentere software wordt hardware steeds minder belangrijk. De grootste beperking is dan ook niet de technologie, maar tijd en organisatie, meent Koopman. Datamining vraagt om een nieuwe manier van werken. “Teams zijn vaak georganiseerd om een applicatie. Die zijn verantwoordelijk voor één bepaalde dataset. Meer horizontaal gaan denken. Technologische verandering en organisatie moeten hand in hand gaan.”

Governance

Behalve waardecreatie zijn ook veiligheid en privacy belangrijke argumenten om databeheer centraal aan te pakken. De nieuwe, wettelijke meldplicht voor datalekken stelt namelijk dat je als organisatie niet alleen voortdurend moet controleren, maar achteraf ook moet kunnen aantonen welke acties je hebt ondernomen voor juist databeheer. “Als je datamanagement op orde hebt, snijdt het mes dus aan twee kanten: je kunt beter voor burgers zorgen én compliant zijn.”