Kees van den Tempel

Kees van den Tempel
Partner Native Consulting

“De gemeente van de toekomst is bij voorkeur flexibel en innovatief. In de praktijk zien we dat de wil hiertoe aanwezig is, maar dat het gemeenten voor een belangrijk deel aan middelen ontbreekt.

Eén van hun belangrijkste taken, informatievoorziening, is niet alleen complex maar ook voortdurend onderhevig aan veranderingen door nieuwe maatschappelijke uitdagingen en wetgeving.

Voor de verwerking van aanvragen van burgers zijn bij een gemiddelde gemeente zo’n tweehonderd systemen betrokken, van een beperkt aantal leveranciers. Het geeft meteen aan hoe kostbaar en vaak onbetaalbaar het is als de IT moet worden omgegooid bij veranderingen”, vertelt Kees van den Tempel van adviesbureau Native Consulting.

Domeingericht

Op de vraag hóe gemeenten hierop flexibel kunnen inspelen bestaat volgens zijn collega Krystle Koers geen pasklaar antwoord. Wel zijn er belangrijke factoren die kunnen bijdragen. “Meer data gedreven werken en gebruik van slimme ICT kan gemeenten ondersteunen.”

Daarnaast zouden gemeenten volgens Koers meer domeingericht moeten werken. “De huidige dienstverlening kenmerkt zich tot nu toe nog vaak door het concept “Antwoord ©” waarbij de burger aan de centrale balie een antwoord krijgt.

Dat is achterhaald en onmogelijk. Het vraagt veel van de kennis van de baliemedewerker en van de ICT-systemen. Breng de burger liever rechtstreeks in contact met een specialist in een domein zoals sociale zaken of openbare ruimte.”

Klein en groot

“Enschede is een voorbeeld van een gemeente die op dit moment in het proces van de transformatie zit, net zoals Delft. Kleinere gemeenten bundelen vaak hun krachten in een samenwerking om de transformatie te maken omdat ze over minder middelen en specialisten beschikken. Hillegom, Lisse en Teylingen werken optimaal samen in de inrichting van hun informatievoorziening.”