Samenwerken levert gemeenten veel op. Kostenbesparingen worden gerealiseerd door gezamenlijk inkopen van ICT-oplossingen. Ontwikkelkracht en -snelheid worden gestimuleerd door kennisdeling.

In de toekomst zal de druk op de overheid om te digitaliseren en de dienstverlening te innoveren, verder toenemen. Gemeenten die denken dit alleen te kunnen, komen bedrogen uit. Samen klaarstomen voor de toekomst lijkt dé oplossing.

Samenwerking en krachtenbundeling de oplossing

Gemeentesecretaris van de gemeente Groningen, Peter Teesink: “Samenwerken is bij de meeste gemeenten nog niet het uitgangspunt. Maar uiteindelijk is het onvermijdelijk. Als gemeente red je het niet alleen. Ik noem het weleens het ‘Cool Blue-effect’.

Mensen zitten lekker met de laptop op de bank en kunnen van alles online bestellen. Even later ontvangen ze een mail met een link waarmee ze hun bestelling helemaal kunnen volgen. Er komt een dag dat mensen zich afvragen waarom dat bij hun gemeente nog niet kan.

Het gaat er nu om of gemeenten bereid zijn hierop door te pakken.

Waarom kan ik niet online een nieuwe kliko bestellen of de status van mijn aanvraag volgen? Technisch is het allemaal mogelijk. Het gaat er nu om of gemeenten bereid zijn hierop door te pakken.”

Er zijn diverse gebieden waarop samenwerking en kennisdeling tussen gemeenten noodzakelijk is. Zo heeft de nieuwe Omgevingswet grote implicaties op de processen, de manier van werken bij gemeenten en de samenwerking met ketenpartijen.

Maar wat eigenlijk voor alle werkgebieden van de overheid geldt, is dat er altijd óók ICT bij komt kijken, en dat kun je als gemeente niet alleen. Gemeentesecretaris Teesink: “Stel burger X wil een vergunning aanvragen voor de uitbouw van zijn woonhuis.

Dat wil hij digitaal regelen. Vervolgens wil hij digitaal volgen hoe het met zijn aanvraag staat. Dit speelt natuurlijk niet alleen in Groningen. Door samen te werken met andere gemeenten komt een dergelijke oplossing sneller, beter en goedkoper tot stand.”

Er zijn meer lokale processen waarbij ICT een belangrijke rol speelt. Zoals bij de Sociale Dienst, daar zijn papieren dossiers echt passé. “We kunnen niet meer verkopen dat papieren documenten of dossiers kwijtraken. Onze Sociale Dienst gaat daarom in hoog tempo helemaal over op digitale dossiers”, aldus Gemeentesecretaris Teesink.

Digitale klantgerichte dienstverlening samen organiseren

Een gemeente moet de dienstverlening zo transparant en efficiënt mogelijk vormgeven. In 2015 heeft de gemeente Groningen zich daarom aangesloten bij de coöperatieve vereniging Dimpact, een landelijk samenwerkingsverband van 33 gemeenten.

Deze samenwerking richt zich primair op een klantgerichte digitale dienstverlening. René Bal, directeur van Dimpact: “Het aanvragen van bijzondere bijstand, doorgeven van een overlijden of verhuisberichten, iedere gemeente heeft ermee te maken.

De kosten worden verdeeld over de gemeenten die meedoen, waardoor economisch voordeel wordt behaald.

Wij zorgen ervoor dat mensen dit eenvoudig online kunnen regelen en de afhandelprocessen van de gemeenten in toenemende mate worden gestandaardiseerd. Binnen onze vereniging streven we naar hergebruik van gerealiseerde oplossingen bij andere gemeenten.

De kosten worden verdeeld over de gemeenten die meedoen, waardoor economisch voordeel wordt behaald.” Zowel grote als kleine gemeenten doen mee. René: “De grote gemeenten zien landelijke ontwikkelingen sneller aankomen.

Maar bij de kleinere gemeenten kunnen we nieuwe diensten weer makkelijker uitproberen. Zo levert het samenwerken de lid-gemeenten veel voordelen op.”

Meer gemeenten, meer kennis, meer schaalvoordelen

Dat nog niet alle gemeenten de noodzaak van een samenwerkingsverband zien, ervaart Teesink als een gemis: “De kennis en kunde van een gemeente die niet meedoet mis je. Hoe meer gemeenten zich aansluiten, hoe groter de impact op de ontwikkelkracht.

En, heel belangrijk, hoe meer gemeenten meedoen, hoe groter de schaalvoordelen.” Volgens de gemeentesecretaris is het allemaal een kwestie van tijd. “De roep vanuit de bevolking om kostenbesparing bij de overheid wordt steeds groter. Net als de vraag om slimme digitale oplossingen.”

Meer weten?

Meer weten over intergemeentelijke samenwerking? Lees hier meer.