Slimme online sensoren zorgen voor een efficiënter proces. Sense for Innovation heeft PestWatcher hierbij geholpen met de ontwikkeling.

Per begin dit jaar mag er bij plaagdierbestrijding alleen nog gif gebruikt worden als aangetoond wordt dat niet-toxische bestrijding niet helpt. Het is een van de redenen van de ontwikkeling van slimme sensoren door PestWatcher. “Sensoren kunnen continu meten hoe de plaagdieractiviteit is en dit vastleggen in een digitaal logboek, waarmee je aantoont hoe je het plaagdiermanagement hebt ingericht”, legt Van der Bent uit. De sensoren zijn ontwikkeld voor klapvallen en weegbruggen met lokaas. Ze kunnen onder andere meten hoeveel lokaas er gegeten is, waardoor de omvang van de plaagdieroverlast is in te schatten.

Controle

Een belangrijk aspect is dat het systeem gebruikers als bijvoorbeeld facility managers en agrariërs de mogelijkheid biedt om zelf de controle te doen en plaagdierbestrijders pas in te schakelen als dat echt nodig is. Bovendien blijven de dieren niet onnodig lang in een val zitten.

Veranderend businessmodel

Van der Bent benadrukt dat de kosten van de techniek de afgelopen jaren flink zijn gedaald, wat de inzet economisch haalbaar maakt.  “Het denken vanuit het ‘Internet of Things’ is cruciaal. Slimme sensoren, internet en realtime data vormen de basis van het nieuwe plaagdiermanagement.” Het zal het business model van plaagdierbestrijders veranderen: minder vaak preventief inspecteren, maar wel gerichter en bij een groter aantal locaties dan nu mogelijk is. “De status van vallen en weegbruggen zijn vooraf al bekend. Daarom kun je je beter concentreren op de omgevingsfactoren, zoals openstaande afvalbakken, deuren, kieren.”