Stijn de Roos
Jeugdbescherming West


Quiryn Springeling
Samen Veilig Midden Nederland

Het idee van een platform ‘gedeelde informatie positie’ komt voort uit de Webapplicatie Informatievoorziening Jeugdzorg (WIJZ), die momenteel in ontwikkeling is. Weliswaar kunnen cliënten hun dossiers nu al inzien, maar van een echte digitale dialoog is geen sprake. Informatie is veelal verspreid over verschillende instanties, waardoor ruis kan ontstaan. Als je samen met alle betrokkenen een gezinsplan kan opstellen, dat in een interactief platform onder regie van de cliënt valt, en ook de voortgang kan monitoren, geeft dat meer inzicht, meer vertrouwen en betere resultaten, verwachten professionals uit de jeugdzorg.

Schoolverzuim

Quiryn Springeling van Samen Veilig Midden Nederland (het voormalige Bureau Jeugdzorg Utrecht) noemt het voorbeeld van een jongere met ernstig schoolverzuim. Doel is dat hij zijn opleiding afrondt met een diploma. "Ideaal zou zijn binnen een digitaal samenwerkingsplatform doelen te stellen en afspraken te maken. Nu moet de jeugdzorgwerker bellen met de jongere en de leerkracht om te vragen of zijn cliënt op school is geweest. In onze opzet kan zowel de jongere als de leerkracht dat zelf aangeven, zodat alle deelnemers aan het platform meteen op de hoogte zijn en daar ook op kunnen reageren."

Zijn collega Stijn de Roos van Jeugdbescherming west uit regio Den Haag verwacht eveneens veel voordelen van het beoogde systeem. Hij heeft vaak te maken met een opeenstapeling van problemen binnen één gezin, zoals huiselijk geweld, vechtscheiding, huurschuld, huisuitzetting en gedragsproblemen van kinderen op school. Als ketenregisseur probeert hij op meer fronten iets voor zo’n gezin te doen. "Het zou een uitkomst zijn als je online samen de voortgang kunt bewaken en acties kunt coördineren."

Totaaloplossing

De Roos heeft bij twee gezinnen al gewerkt met een reeds bestaand samenwerkingsplatform, waarbij hij op soortgelijke wijze informatie uitwisselt. Maar dat is een geïsoleerd systeem, waarop geen andere zorgverleners zijn aangesloten. Springeling: "Je moet zoeken naar een totaaloplossing, waaraan iedereen kan deelnemen. Anders is het niet effectief. Daarnaast is het cruciaal dat de gedeelde informatie veilig is binnen het platform en dat elke betrokkene ook daadwerkelijk eigenaar is van zijn informatie en dus zelf kan bepalen met wie hij deze deelt en over welke periode. Vergelijk het met Ideal als betaalsysteem, waaraan alle banken meedoen."

Burgers zouden al veel eerder kunnen profiteren van een digitaal platform. Springeling: "Hoe mooi zou het zijn als een kind bij zijn geboorte behalve een burgerservicenummer ook een digitale kluis ter beschikking krijgt. De ouders beheren de sleutel de eerste jaren, waarbij het platform gebruikt kan worden voor de informatiedeling met het consultatiebureau. Wanneer het kind oud genoeg is om zelf te bepalen welke informatie hij met wie wil delen wordt hij stap voor stap begeleid om de sleutel van zijn digitale kluis zelf te beheren. Cliëntregie in optima forma. Anderen mogen die informatie niet zomaar inzien. Dat is een betere waarborg voor de privacy dan de huidige situatie, waarin allerlei informatie over elke persoon op verschillende plekken is opgeslagen."

Overheidstaak

Hoewel het concept van een platform ‘gedeelde informatie positie’ binnen de jeugdzorg is ontwikkeld, vinden Springeling en De Roos de uitvoering een taak voor de overheid. Bovendien kan die er ook op beleidsniveau iets mee doen als ze de informatie loskoppelt van individuele burgers. Met deze ‘big data’ kan men bijvoorbeeld signaleren welke problemen in een bepaalde wijk spelen.