Hierdoor kunnen burgers en gemeente communiceren over onderwerpen als veiligheid, bouw in de gemeente of de inspraak en participatie van de burger in het algemeen. We willen iedereen die betrokken is bij een onderwerp een stem geven en de mogelijkheid bieden om mee te praten en ideeën uit wisselen over verbetering. MyVox zorgt ervoor dat dit op een gecontroleerde en veilige manier kan gebeuren tussen mensen die elkaar niet kennen. Buiten gemeentes wordt MyVox ook ingezet als platform voor kennisuitwisseling en samenwerking binnen bedrijven en non-profit instellingen. Ieder zijn MyVox, zou je kunnen zeggen.

Iedere organisatie is voortdurend in beweging. Dat geldt ook voor het cultuurprofiel van de ambtelijke organisatie en de mensen die daarin werken of daarin hun weg moeten zoeken. De inzet van MyVox biedt de gemeente het kader om door middel van transparante communicatie, duidelijke terugkoppelingen en heldere begeleiding, borg te staan voor een grotere betrokkenheid en sociale cohesie.

Hoe:

  • Beter geïnformeerde medewerkers en hogere betrokkenheid door effectievere deling van alle bestanden, kennis en actuele informatie, door medewerkers zelf geplaatst.
  • MyVox biedt een ideale manier om afdeling - en gemeente breed samen te werken.
  • Het zelfreinigend vermogen op MyVox is groot.
  • We hebben een buurt app ontwikkeld om veiligheid en betrokkenheid te vergroten.
  • MyVox biedt veel tooling om werkprocessen in gemeentelijke cultuur te optimaliseren.
  • MyVox is goed beveiligd met vooruitstrevende mogelijkheden.

MyVox is een mooie opstap naar een sociaal ecosysteem waarbij gemeentes, burgers en organisaties met elkaar in gesprek kunnen treden over specifieke onderwerpen, alsook met elkaar de discussie kunnen aangaan over zaken die voor iedereen van belang zijn.

Meer weten ? Ga naar de demo site en ervaar het zelf door een demo account aan te maken.