Na een breed in de pers uitgemeten gerechtelijke dwaling, is er een uitgebreid onderzoek naar verhoortechnieken ingesteld. De aanbeveling luidde om alle politieverhoren op video vast te leggen. Dit moet de naleving van de juiste procedures afdwingen en het politiemensen onmogelijk maken om verdachten en getuigen onder druk te zetten om valse verklaringen af te leggen. De interne ICT dienstverlener van Politie Nederland ontwikkelde een gestandaardiseerd ontwerp voor de uitrusting van verhoorkamers overal in Nederland. Hierdoor werkt de politie overal met dezelfde tools. Alle politiebureaus zijn voorzien van een standaardruimte voor geluidsopnames. Daarnaast is er een ‘studio’ met drie videocamera’s aanwezig. Dit is de primaire ruimte die wordt gebruikt voor het ondervragen van getuigen en verdachten. Collega’s of andere experts kunnen in andere ruimtes het volledige verhoor live op hun scherm volgen. Ze kunnen daarbij inzoomen op de verdachte om diens lichaamstaal te bestuderen en de verhoorders met behulp van instant messages van instructies voorzien.

Bestaande politieprocedures inpassen

De keuze van Politie Nederland viel op de apparatuur van Cisco. Deze technologie was niet alleen compatibel met de bestaande ICT-infrastructuur van de politie, maar kon ook worden aangepast aan bestaande operationele procedures. Het scherm dat politiemensen te zien krijgen wanneer ze de opnamesoftware gebruiken, werd zodanig ingericht dat het er net zo uitziet als het scherm van de eerder gebruikte applicatie voor videoregistraties. “Deze aanpassing van de opnamesoftware maakt de technologie eenvoudig in het gebruik en heeft het acceptatieproces versoepeld”, aldus Hans Appel, manager Politiediensten bij Politie Nederland. “Omdat de nieuwe applicatie op oude software lijkt, hoeven politiemensen zich geen nieuwe bedieningselementen eigen te maken.”

De kosten inperken

Een belangrijke eis was dat de dienst voor videocommunicatie op een kostenefficiënte wijze oplossing moest bieden voor de operationele behoeften van de Nederlandse politie. De verhoorkamers werden daarom ingericht met het oog op toekomstige veranderingen. Zo kan apparatuur worden toegevoegd en opgewaardeerd zonder de noodzaak van ingrijpende herzieningen. Het centrale beheer draagt eveneens bij aan kostenbesparingen. Jan Blei, SME Beeldspraak bij Politie Nederland. “Door de standaardisatie van de apparatuur en de overstap naar een gecentraliseerde oplossing voor videocommunicatie zullen de totale eigendomskosten vanaf nu een stuk lager uitvallen.” Alle opnames worden nu centraal opgeslagen in regionale datacenters van de politie in plaats van op dvd of tape, waardoor de beveiliging sterk is verbeterd. “Dit maakt een einde aan de kans dat er met opnames wordt geknoeid of dat ze in verkeerde handen vallen”, bevestigt Appel.

Tijdsbesparing

De tijdsbesparing die dit alles oplevert, is overigens niet alleen gunstig wat betreft reistijd. De politie heeft wettelijk gezien namelijk slechts zes uur de tijd om verdachten te ondervragen en in staat van beschuldiging te stellen. Als men na deze periode niet over voldoende bewijs beschikt om de hechtenis van de verdachte te verlengen, moet de persoon in kwestie worden vrijgelaten.

Bredere samenwerking

De verwachting is dat deze werkwijze zal bijdragen aan een intensievere samenwerking tussen nationale en internationale organisaties. Zo zijn er plannen om de bestaande datacenters te consolideren om toegang op afstand tot video-opnames mogelijk te maken. Dit zal de justitiële processen versnellen en de beveiliging ten goede komen, omdat advocaten, rechters en experts zoals tolken en gedragsanalisten uit verhoren verkregen bewijsmateriaal kunnen evalueren zonder de noodzaak om over een fysieke kopie te beschikken.