De lokale overheid heft belasting en draagt meer verantwoordelijkheid in het verlenen van basisvoorzieningen aan burgers. Een belangrijk orgaan in het solide Finse politieke systeem, dat bekend staat om haar goede basisvoorzieningen, levendige democratie en duurzame milieu, is de Association of Finnish Local and Regional Authorities (AFLRA). In deze associatie zijn alle 317 Finse dorpen, steden en gemeenten vertegenwoordigt. Het doel van deze associatie: het behartigen van de belangen van de lokale overheden, en daarmee indirect de belangen van alle inwoners.

Met een breed scala aan diensten - geleverd door meer dan 250 experts uit verschillende vakgebieden - voorziet de associatie in de levering van informatie met betrekking tot nieuwe onderzoeken en kansen voor ontwikkeling. Daarnaast vervult de associatie ook lobbyservices. Deze zijn voornamelijk gericht op Europese zaken en nationaal beleid.

ICT & lokale overheid

Finland heeft een zeer goede reputatie als informatiesamenleving. De lokale autoriteiten hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van bijvoorbeeld breedbandverbindingen en de daarbij gepaarde verbetering van lokaal onderwijs. Het dichten van de digitale kloof heeft ertoe geleid dat de lokale overheden hun dienstverlening aanzienlijk hebben verbeterd. Er zijn nieuwe kanalen ontwikkeld waar inwoners op terecht kunnen voor betere toegang tot dienstverlening van de lokale overheid. Op de websites van de lokale overheden worden inwoners geïnformeerd over gemeentelijke activiteiten. Via internet krijgt men inzage in raadsagenda’s, notulen en kan deel worden genomen aan discussies over lopende zaken.

Het grootste deel van de uitgaven van de lokale overheid bestaat uit de kosten voor sociale zekerheid en gezondheidszorg. Data met betrekking tot gezondheidszorg is elektronisch beschikbaar voor medewerkers terwijl er tegelijkertijd services zijn ontwikkeld om zelfhulp van inwoners te bevorderen.

Portfolio management

De resultaten die zijn behaald met het verbeteren van de lobbyactiviteiten en het bewerkstelligen van blijvende verbetering is voor een groot deel te danken aan de werkwijze van de lokale overheden in Finland, namelijk portfolio management. Tiina Rinne, programma coördinator van de AFLRA, pleit voor een open, op samenwerking gerichte cultuur van ontwikkeling. ‘De nieuwe methodes en instrumenten zorgen voor meer transparantie, terwijl de resultaten en het welzijn ook zijn verbeterd,’ zegt Rinne. ‘Portfolio management is zeer effectief in het bieden van structuur voor het implementeren van strategische beslissingen. Het stelt ons in staat om maatregelen te visualiseren en te bepalen of we de goede kant op gaan. Werken in het portfolio model heeft geresulteerd in innovatieve oplossingen en een toename in efficiëntie in al onze processen en werkwijzen.’

Casus: Lees hier 'Thinking Portfolio for development and lobbying activities of the Association of Finnish Local and Regional Authorities'.