Eline Spros

Eline Spros
Directeur Interactie Particulieren/toeslaggerechtigden Belastingdienst

Digitaal aangifte doen

Bijna 98 procent van alle particulieren doet digitaal aangifte. Van ondernemers is dit zelfs honderd procent, omdat zij geen alternatief hebben. De mogelijkheid van een papieren aangifte blijft bestaan voor particulieren, zolang er mensen zijn die niet met een computer kunnen omgaan en evenmin op hulp uit hun omgeving kunnen rekenen.

De Belastingdienst ondersteunt deze groep om alsnog de stap te maken naar digitalisering. Zo organiseert ze bijeenkomsten en webinars voor mantelzorgers en maatschappelijk dienstverleners die burgers helpen bij de aangifte.

Stap voor stap

Sinds 1995 is het mogelijk digitaal aangifte te doen. Aanvankelijk via een aangiftediskette, gevolgd door een downloadbaar aangifteprogramma en tegenwoordig online, zelfs via een app op de smartphone. ‘Stap voor stap slagen we erin steeds meer gegevens vooraf in te vullen’, zegt Eline Spros.

‘Zodra we die krijgen aangeleverd van andere instanties, verwerken we die. Standaard kunnen we bijvoorbeeld het loon uit dienstbetrekking invullen en de hypotheeklasten. Toch weten we niet alles. We hebben een verhuizing of scheiding niet altijd direct in beeld.

Checklist

Daarom moet iedereen zelf checken of de gegevens kloppen. Een checklist en proefberekening helpen bij het doen van aangifte en het aanvragen van toeslagen.’

Een checklist en proefberekening helpen bij het doen van aangifte en het aanvragen van toeslagen.

Het streven is om elke burger steeds meer op maat te bedienen via de portalen ‘Mijn Belastingdienst’ en ‘Mijn Toeslagen’. Daarin kan elke aangesloten particulier en ondernemer op elk gewenst moment zijn gegevens inzien en aanpassen.

Wie recht heeft op toeslagen, ziet op welke datum die worden uitbetaald. Dat scheelt de Belastingdienst veel telefoontjes. Voor ondernemers ziet Spros als ‘stip op de horizon’ dat bedrijven hun gegevens pasklaar aanleveren met behulp van softwarepakketten. ‘Dat bespaart iedereen veel tijd.’

Feedback

‘Maar je kunt nog zo’n goed aangifteprogramma maken, mensen moeten ook snappen wat er staat’, vervolgt Spros. ‘Bovendien moeten ze wennen aan elke verandering.

Daarom besteden we veel aandacht aan de hulpteksten en voorlichtingsfilmpjes. Die worden getest door panels van burgers en ondernemers. Op grond van de feedback blijven we verbeteringen aanbrengen.’