Aart van der Vlist

Aart van der Vlist
Chief Information Officer UWV

Zelf aan de slag

‘Digitaal kan steeds meer, maar je moet je steeds afvragen hoe ver je daarin gaat’, zegt Van der Vlist. ‘Niet alle cliënten zijn echter even digivaardig. Met deze mensen gaan we samen achter een beeldscherm de gegevens invullen in de hoop dat ze het zo snel mogelijk zelf kunnen.’

Toen het kabinet in 2012 besloot om tussen 2012 en 2015 bijna vierhonderd miljoen euro te  bezuinigen op het totale budget, voelde het UWV zich genoodzaakt het contact met nieuwe werklozen volledig te digitaliseren. Voor sommige cliënten bleek dit een brug te ver.

Dankzij een extra rijksbijdrage is er sinds vorig jaar weer ruimte voor extra persoonlijke begeleiding. Een speciale werkverkenner selecteert cliënten die hiervoor het meest in aanmerking komen. Van der Vlist: ‘Denk bijvoorbeeld aan werklozen met verouderde kennis en weinig affiniteit met sociale media.’ 

Steeds interactiever

De digitale communicatie verloopt steeds interactiever. Cliënten kunnen 24 uur per dag een uitkeringsaanvraag, vakanties, ziekmeldingen en mutaties doorgeven. Het UWV is verantwoordelijk voor de uitbetaling van circa 1,4 miljoen uitkeringen.

Om het digitale systeem ook op lange termijn stabiel te houden, moeten we moderniseren of vervangen.

Dat vereist een betrouwbaar en veilig systeem. ‘Daar ligt onze hoogste prioriteit’, zegt Van der Vlist. ‘Om het digitale systeem ook op lange termijn stabiel te houden, moeten we binnen een jaar of tien verouderdere applicaties moderniseren of vervangen. Als we dat hebben geborgd, kunnen we energie steken in nieuwe toepassingen.’

Wensen genoeg. Zo kan het uitwisselen van gegevens efficiënter. ‘We doen dat nu nog op het niveau van het digitaliseren van formulieren’, zegt Van der Vlist. ‘Door koppeling van onze systemen aan die van andere diensten en bedrijven, kunnen we data veel efficiënter delen en besparen we ook op de administratieve processen in onze organisatie.’

Samenwerking gemeentelijke diensten

Verder bepleit hij meer samenwerking met gemeentelijke diensten bij het raadplegen van cliëntendossiers. ‘Het is handig als bijvoorbeeld een wijkteam beschikt over alle relevante informatie, maar dat vereist wel naleving van de privacywetgeving onder toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens.’

Ten slotte denkt de CIO graag mee over standaard identificatiemogelijkheden, zodat cliënten niet meer afhankelijk zijn van het kwetsbare DigiD. ‘Samen met overheidscollega’s van Binnenlandse en Economische Zaken denken we hier al langer over na.

Met tan-codes en kaartlezers van banken zou je ook de toegang tot UWV en andere overheidsdiensten kunnen regelen, maar daarvoor moeten we binnen de overheid nog meer de samenwerking zoeken.’