Brian Benjamin

Program Manager Smart City

In Scheveningen leggen we een Smart City-infrastructuur aan waarbij de gebiedsontwikkeling van Scheveningen wordt gecombineerd met de aanleg van een nieuwe ondergrondse (elektriciteitsnet en glasvezel) en bovengrondse infrastructuur (Smart Public Nodes die naast slimme verlichting, ook elektrisch laden, camera’s en verschillende sensoren kunnen faciliteren).

De Smart City infrastructuur vormt de basis van de volgende generatie door data en mobiele connectiviteit gedreven publiek en private dienstverlening.  In het Livinglab wordt ‘live’ geëxperimenteerd met het ontwikkelen, exploiteren en schaalbaarheid van innovatieve diensten. Zo maken we een echt testgebied voor de regio die als landelijk voorbeeld moet dienen.

Deze nieuwe digitale diensten brengen echter ook nieuwe uitdagingen met zich mee op het gebied van privacy en security. Samenwerken met het bedrijfsleven om de uitrol van supersnelle netwerken te bespoedigen en tegelijkertijd het adresseren van de securityrisico’s en zorgen om privacy en security zijn speerpunten waarop Den Haag leidend wil zijn. Die antwoorden komen o.a. uit The Hague Security Delta (HSD), een netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die samenwerken aan kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van beveiliging en vormt het grootste veiligheidscluster van Europa.

Ook de rechten van de individuele burger zijn belangrijk. Wie verzamelt data over mij, wat gebeurt er met mijn data en ben ik wel de eigenaar? Waar kun je je melden als je het ergens niet mee eens bent? Als internationale stad van Vrede en Recht wil Den Haag nadrukkelijk de discussie over digitaal recht faciliteren om tot (internationale) standaarden te komen. Voor Nederland, onze regio’s en steden is dat belangrijk omdat de praktijk leert dat als we tot gemeenschappelijke standaarden komen innovaties sneller worden uitgerold en geaccepteerd en dus eerder de maatschappij ten goede komt.