Fini de Paauw

Voorzitter Stichting Drempelvrij.nl

“Mensen die niet zijn opgegroeid in het digitale tijdperk, hebben soms moeite om mee te komen. Onder meer omdat de digitale toegankelijkheid van websites te wensen over laat,” meent Fini de Paauw, voorzitter van de stichting drempelvrij.nl. De stichting zet zich in voor de toegankelijkheid van websites. Sinds 1 juli 2018 zijn overheidsinstanties verplicht hun websites en apps digitaal toegankelijk te maken. Maar wat betekent dat eigenlijk?

De Paauw: “Het betekent dat websites en apps zo moeten zijn ingericht dat ook laaggeletterden, mensen met een visuele of auditieve beperking, dyslexie en ouderen van zo’n site kunnen gebruiken. Dat is belangrijk, omdat veel instanties hun dienstverlening hebben gedigitaliseerd. Gemeenten vragen steeds vaker hun burgers digitaal afspraken te maken voor bijvoorbeeld het ophalen van een paspoort. Zo’n website moet dan wel goed toegankelijk zijn.”

Op veel sites gaat nog een boel fout, meent De Paauw. Video’s zonder hoorbare vertaling, geluidsfragmenten zonder ondertiteling, verkeerde lettertypen, slechte (kleur)contrasten, etc. “Het is belangrijk dat zeker websites van overheden toegankelijk en begrijpelijk zijn. Zodat niemand een uitzondering wordt en iedereen mee kan blijven doen in de samenleving. Maar een goede site is ook  commercieel interessant. Er wordt steeds meer via internet geshopt, zelfs voor de dagelijkse boodschappen. Als je een grote groep mensen niet bereikt, omdat je site niet in orde is, mis je veel omzet.”

Overheden en bedrijven kunnen volgens De Paauw hun websites laten bouwen of verbouwen door gecertificeerde webbouwers. Stichting drempelvrij.nl geeft bovendien waarmerken uit voor sites die digitaal toegankelijk zijn gemaakt en volgt de Internationale en Europese richtlijnen waaraan zo’n site moet voldoen. “Het merendeel van de overheidsinstanties heeft nog geen digitaal toegankelijke website, maar het gaat wel de goede kant op.” Onder andere de Belastingdienst, het ministerie van VWS, DigiD, de gemeente Lelystad, de provincie Gelderland en het Friese waterschap hebben al een waarmerk van drempelvrij.nl.