“Alles wordt digitaal, bij de overheid, in het bedrijfsleven, overal. De smartphone en tablet zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving en die digitalisering zet onverminderd voort.” Kist vindt dat een uitstekende ontwikkeling. “ICT doet veel goeds met onze wereld, opent mogelijkheden die er anders niet zouden zijn. Neem bijvoorbeeld Airbnb dat zonder ICT niet zou bestaan, ICT zorgt voor innovaties en groei van onze economie. Bedrijven en overheid zetten steeds meer in op digitale dienstverlening en het onderwijs zou daar meer op in moeten springen, want wie niet met digitalisering om kan gaan, loopt een achterstand op.”

Curriculum debat 2014

Op de basisschool leren kinderen al omgaan met ICT. “Daar leren ze bijvoorbeeld over de risico’s van Internet. Het afstemmen van verantwoordelijkheden is echter nog wel een punt van aandacht, want ook ouders hebben hier een belangrijke taak. Welk deel leren de kinderen op school en welk deel leren ze thuis? Initiatieven als Mediawijzer, de Codeweek.nl en het Nationale curriculum debat geven gelukkig wel handvatten daarvoor.”
Kist benadrukt dat het voor iedereen belangrijk is om met digitalisering om te kunnen gaan. “Veel mensen maken nog te weinig gebruik van digitale mogelijkheden, uit onbekendheid of omdat iets niet gebruiksvriendelijk genoeg is. Speciaal daarvoor zijn overheid en bedrijfsleven het doorbraakproject ‘Massaal Digitaal’ gestart, het doel is dat in 2017 burgers en bedrijven tevreden en massaal gebruik maken van digitale kanalen om zaken met de overheid te doen. Vaak is het de macht der gewoonte om toch te bellen of angst voor het ‘onbekende’ wat mensen tegenhoudt zich erin te verdiepen.”

Een leven lang leren

ICT maakt Nederland productiever, stelt Kist. Ze vindt het dan ook jammer dat veel medewerkers in het bedrijfsleven nog (te) weinig van het onderwerp afweten of er mee kunnen werken. “Zowel werkgevers als werknemers hebben e-skills nodig. Maar ook daar geldt de vraag: wie is daarvoor verantwoordelijk? Ik vind dat iedereen persoonlijk verantwoordelijk is voor het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen en het leren ermee omgaan. Een leven lang leren is hier nog niet zo ingeburgerd als in bijvoorbeeld Amerika. Daar spreekt het vanzelf dat mensen aan zelfontplooiing doen en dus blijven leren. Dat hoeft niet in de spreekwoordelijke schoolbanken, het kan met een app, in de bibliotheek of in het buurthuis. Bewustwording van ICT is een deel van het leven. Wie ermee om kan gaan, groeit. Wie er niet mee om kan gaan, blijft stilstaan in ontwikkeling.”
Kist vertrouwt er op dat het goed komt. “Natuurlijk, ‘ik worstel en kom boven’ zit in onze genen. En nu er zoveel samenwerking is tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties lukt het beter iedereen van het nut en de noodzaak van ICT te doordringen en hulp te bieden aan wie de boot dreigt te missen.”