Wim van de Donk
Commissaris van de Koningin

Waarom staat veiligheid hoog op de agenda in de Provincie Noord-Brabant?

Om twee redenen: verschillende Brabantse steden staan te hoog in de lijst ‘onveilige’ plaatsen. Dat wordt veroorzaakt door ‘loslopende’ én georganiseerde criminelen. Dat moet veranderen. Ten tweede tast de geconstateerde onveiligheid onze dromen en grote internationale ambities aan om ‘High Tech’ regio te zijn en te blijven. De verwevenheid van onderen bovenwereld moet op allerlei manieren stevig aangepakt worden met als duidelijk signaal dat we dit niet langer accepteren.

Op welke manier wordt er nu gewerkt en wat is er nieuw aan deze aanpak?

Er was al regelmatig overleg met de drie Brabantse veiligheidsregio’s. We trokken samen op en dat leidde in 2010 tot de Taskforce B5: een samenwerkingsverband tussen de vijf grootste Brabantse gemeenten, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee en de politie. Door deze ‘breedte’ is de overheid nu goed georganiseerd. Ons belangrijkste doel is het oprollen van criminele bendes, het afbreken van criminele structuren en natuurlijk het in beslag nemen van crimineel geld.

Wat merken mensen in de praktijk van de bestuurlijke aanpak van de criminaliteit op zowel de lange als korte termijn?

Mensen merken dat op de korte termijn omdat we zichtbare resultaten behalen met het oprollen van criminele netwerken. Op de langere termijn merkt men dat omdat de Regionale Informatie en Expertisecentra werken aan de ontmanteling van de onderwereld. We zijn op alle fronten bezig met het opwerpen van maximale baèrieres tegen criminelen en dat werkt. De Taskforce is daarin de katalysator. We delen onze successen met andere geïnteresseerde provincies en ook landelijk is er veel belangstelling voor onze aanpak, minister Opstelten is er enthousiast over.Rob van Gijzel
Burgemeester Eindhoven
Rob van Gijzel
Burgemeester Eindhoven

Waarom staat veiligheid hoog op de agenda in de Provincie Noord-Brabant?

Omdat criminaliteit aanwezig was en is. De grote steden in deze provincie scoren hoog op onveiligheid. Dat was voor mij reden te zoeken naar de oorzaken ervan. Een van de belangrijkste redenen is dat de politie tien jaar geleden afgerekend werd op aangifte gerelateerde criminaliteit: autodiefstal, inbraak. De drugsdealers en helers kwamen toen niet meer in beeld en daarmee verslechterde onze informatiepositie. Een andere reden is bijvoorbeeld de ligging van Brabant dicht bij de grens.

 

Op welke manier wordt er nu gewerkt en wat is er nieuw aan deze aanpak?

Nu werken de politie en de overheid in- formatiegericht waardoor criminele organi- saties beter in kaart gebracht worden. Er is meer samenwerking tussen gemeente,poli- tie, justitie en belastingdienst. Vroeger pak- ten we één strafbaar feit aan. Nu trekken we het veel breder en zetten we alle beschikba- re middelen in. Voorbeeld: voorheen zetten we illegalen uit een huis en kreeg de eige- naar hooguit een proces verbaal. Nu zoeken we uit of deze eigenaar nog meer panden heeft, waar die staan, wat daar gebeurt, hoe hij aan zijn geld komt en wat hij er mee doet.

Wat merken mensen in de praktijk van de bestuurlijke aanpak van de criminaliteit op zowel de lange als korte termijn?

Op korte termijn merken mensen dat omdat we bewust met informatie naar buiten komen over onveiligheid en criminaliteitsbestrijding. Door mediaberichten over het oprollen van hennepkwekerijen, maar ook door informatie-avonden in een wijk als daar veel overlast en criminaliteit aanwezig is. Doordat we nu meer registreren, wordt criminaliteit zichtbaarder. Dat kan zorgen voor een subjectief onveiligheidsgevoel. Maar de resultaten van de versterkte aanpak zijn al zichtbaar. Ik ben ervan overtuigd dat Noord-Brabant er in zijn geheel veiliger op wordt.Peter Noordanus
Burgemeester Tilburg

Waarom staat veiligheid hoog op de agenda in de Provincie Noord-Brabant?

Dat ligt voor de hand: onze grote steden scoren hoog op onveiligheid, vooral bij inbraken, overvallen en geweld op straat. Hoog tijd dus om dat aan te pakken. Door de ligging als grensprovincie is het schijnbaar gemakkelijker dan in andere provincies van Nederland om criminele activiteiten te ontplooien. Dat moeten we een krachtig halt toeroepen. Als je alleen de ‘kleine’ crimineel pakt, is het dweilen met de kraan open. Achter een wietkweker staat een criminele organisatie. Achter een dief ligt een helersnetwerk.

Op welke manier wordt er nu gewerkt en wat is er nieuw aan deze aanpak?

Het was verbazingwekkend hoeveel informatie er binnen de overheid al bekend was en hoe weinig we dat tot voor kort deelden. Door de integrale samenwerking binnen Taskforce B5 slagen we er nu in criminele organisaties op te rollen en criminelen te raken waar het pijn doet. Bijvoorbeeld door het vermogen en de goederen, verkregen via criminele praktijken, in beslag te nemen. Dat werkt veel beter dan een kleine straf. We investeren in het aanpakken van de georganiseerde criminaliteit om de ‘kleine’ criminaliteit te verminderen.

Wat merken mensen in de praktijk van de bestuurlijke aanpak van de criminaliteit op zowel de lange als korte termijn?

We merken in Tilburg een afname van overvallen en geweld op straat. Veelple- gers worden harder aangepakt. Onze am- bities reiken echter verder: we willen deze vormen van criminaliteit nog veel verder terugdringen en ervoor zorgen dat deze pro- vincie niet hoog meer scoort in de ‘onveilig’ lijsten. Daar zetten we dus een tandje bij. Mensen zien nu ook dat misdaad niet loont, want van de wietkweker die gepakt wordt, nemen we zijn dure auto ook direct in beslag. Zichtbaar maken aan burgers dat we dat doen, draagt ook bij aan het veiligheidsgevoel.