Peter van der Velden
Peter van der Velden
Burgemeester van Breda

“Wie nog nooit in Breda is geweest, moet dat beslist eens doen.” Burgemeester Van der Velden windt er geen doekjes om. “We hebben de afgelopen jaren - en nu nog - talloze titels in de wacht gesleept. Beste binnenstad van Nederland, Nationale Onderwijsstad 2012-2013, in de top drie van meest gastvrije steden, meest duurzame gemeente en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik ben er hartstikke trots op.”

Volgens Van der Velden symboliseren deze prijzen de potentie van zijn stad. “We hebben een prachtige combinatie van enerzijds toch het dorpse: gemoedelijk, sociaal, landelijk en anderzijds het stadse karakter met belangrijke voorzieningen op een hoog en bovenregionaal niveau. Tegelijkertijd draait het bij ons echt allemaal om de menselijke maat. Het genoeglijke van de stad combineren wij met serieuze ambities. Heel specifiek? Breda ligt dichtbij de Randstad. We hebben een heel goede ontsluiting van de stad via de omliggende snelwegen en met de Fyra ben je via het spoor in 20 minuten in Rotterdam en binnen het uur in Amsterdam. Antwerpen bereik je in 25 minuten.”

Belangrijke logistieke positie

Van der Velden vertelt dat er de afgelopen jaren in een eendrachtige samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs hard is gewerkt aan verbeteringen. “Op die manier is West Brabant bijvoorbeeld de Logistieke Hotspot nr. 1 van Nederland geworden. Maar ook de vestiging van Dinalog, het Toptinstituut Logistiek en Supply Chains, was een mijlpaal. Tegelijkertijd werken we meer dan ooit samen met de mainports van Rotterdam en Antwerpen. Onze strategische ligging zorgt ervoor dat we onze positie steeds verder kunnen verbeteren. Bedrijven die voorheen in Amsterdam of Antwerpen waren gevestigd, kiezen nu voor Breda. Op basis van een strategische agenda hebben we de afgelopen jaren verder gewerkt aan de onderscheidende positie van Breda als ontmoetingsplaats en netwerkstad. Inmiddels is ons strategisch beraad uitgegroeid tot de ‘Strategic Board West Brabant’. Dit hebben we gedaan omdat in het Europa van de regio’s en de mondiale concurrentie de economische ontwikkeling van Breda niet los is te zien van de overstijgende regionale, economische ontwikkeling. In deze West Brabantse samenwerking ligt de focus op drie topsectoren: Logistiek, Biobased Economy en Maintenance.”

Samen werken aan kansen

Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de werkgelegenheid in Breda groeit. “Daardoor oefenen we een sterke aantrekkingskracht uit op nieuwe bewoners. Zij treffen een stad aan waarin het prettig wonen is. We zijn natuurlijk een historische stad, gestoffeerd met heel mooi natuurschoon, dat tot diep in de binnenstad zichtbaar is. Vanuit het centrum van Breda ben je binnen tien minuten in de buitengebieden. Dit betekent dat er veel afwisseling is in woonmilieus. Er zijn voor talloze mensen veel mogelijkheden. Bij ons vind je diverse winkelcentra, een brede variatie aan horeca, een rijk verenigingsleven, een overvolle culturele agenda en volop onderwijsmogelijkheden. We zijn niet voor niets uitgeroepen tot eerste nationale onderwijsstad van Nederland. Het is een voorrecht om in deze stad burgemeester te mogen zijn. We werken samen aan kansen. Sommige ontwikkelingen zouden op een wat hogere snelheid plaats mogen vinden, zoals die HSL naar Antwerpen. En natuurlijk willen wij met Brabant in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa worden.”