“De kansen van Bergen op Zoom liggen vooral op het gebied van logistiek en de biobased economy. Deze speerpunten sluiten goed aan op de ontwikkelingen in de gemeente, zoals het doortrekken van de A4. Dat verkort de reistijd naar Rotterdam bijvoorbeeld met 13 minuten. De ligging aan het water en investeringen in de haven zorgen voor kansen in het bedrijfsleven. Een private partij heeft daarnaast een containerterminal gevestigd, wat ook zorgt voor een aanwas aan bedrijvigheid”, vertelt Annemarie Vrijenhoek. Ze is directeur van de NV Aangenaam in Business & Citymarketing, tevens afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling, en is actief in de promotie van Bergen op Zoom als vestigingsplaats. Enerzijds richt die zich op de zakelijke markt, maar daarnaast op een bredere doelgroep van bewoners en bezoekers.

Biobased economy
Het tweede speerpunt dat ze noemt, biobased economy, uit zich in de aanwezigheid van de Green Chemistry Campus. “Met innovatieve toepassingen ontwikkelt men hier uit reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie nieuwe producten. Inmiddels zijn er 16 bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen gestart en is er een krachtige samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs. Van belang is dat deze ontwikkeling niet alleen nieuwe werkgelegenheid oplevert maar ook zorgt voor behoud van bestaande werkgelegenheid. Dit soort innovaties versterken de concurrentiepositie van de agro- en chemiesector.”

In the picture
Ook de geografische ligging is interessant, meent ze. Gelegen tussen mainports als Antwerpen en Rotterdam vormt Bergen op Zoom volgens haar een aantrekkelijke propositie voor bedrijven. “In 2013 is veel bedrijfsgrond verkocht, door de genoemde ontwikkelingen en er zit nog meer in de pijplijn. Dankzij de doorgetrokken A4 staan bedrijventerreinen aan de weg meer in the picture. Maar er is ook een groei in het inwoneraantal. Naast de goede ligging voor het bedrijfsleven spreekt ook de historische binnenstad, met zowel water als ‘groen’ in de nabijheid mensen aan”, vertelt de directeur, zelf ook woonachtig in de stad.

De infrastructurele ontwikkelingen leveren kansen op voor de hele regio, meent Vrijenhoek, net zoals dit geldt voor de biobased activiteiten. Zo is het restmateriaal dat men kan verwerken op de campus afkomstig uit de hele regio. “Agro meets Chemistry; er ontstaan verschillende samenwerkingsverbanden. Alle facetten versterken elkaar. En dat heeft een positieve invloed op de arbeidsmarkt.”